Gå til hovedindhold

Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger

Misfarvning på en facadebeklædning

Det er velkendt, at atmosfærisk korrosion, snavs mv. ofte giver misfarvning på rustfrie facadebeklædninger. Billedet viser misfarvning på en facadebeklædning monteret med vandret sliberetning på en bygning tæt ved en stærkt trafikeret vej. Forskellen i intensiteten af misfarvningen på øverste og nederste kassette skyldes forskellig ruhed. Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvordan problemer med korrosion og misfarvning kan undgås ved at vælge materialekvalitet og overfladefinish under hensyn både til risikoen for nedbrydning og til et rimeligt behov for rengøring, ikke alene på opførelsestidspunktet, men også på langt sigt.

ID
(41) 98 03 26

Årsager til misfarvning

Rustfrit ståls gode korrosionsbestandighed skyldes en passivfilm på overfladen af metallet. Filmen består hovedsageligt af krom- og molybdænoxider. Bestandigheden øges med indholdet af disse to legeringselementer. Også andre legeringselementer, f.eks. nitrogen og kobber, kan forbedre korrosionsbestandigheden, hvorimod f.eks. et højt kulstofindhold under uheldige omstændigheder kan have den modsatte effekt.

Ved forurening af overfladen på rustfrie facadebeklædninger, især med klorid, kan passivfilmen nedbrydes, hvorved der dannes synlig, rød rust. Omfanget af denne nedbrydning afhænger i høj grad af stålmaterialets korrosionsbestandighed i det aktuelle miljø. Er den utilstrækkelig, kan misfarvningen få et uacceptabelt omfang, men der er dog sjældent risiko for gennemtæring eller tab af styrke. Rustfrie facadebeklædningers overfladefinish har også stor indflydelse på omfanget af misfarvningen: Jo mere ru en overflade er, desto lettere binder den kondens, snavs og partikler.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.