Korrosion i kobberrør til brugsvand

Erfaringsblad
(53) 91 02 16
Udgave
2

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Forklaring
  • 1. Turbulenskorrosion
  • 2. Flusmiddelkorrosion
  • 3. Blødt, surt vand
  • 4. Kulstoffilm
  • Andre skader på kobberrør

Kobber er et meget korrosionsbestandigt materiale, og ifølge DS 439: "Vandinstallationer" kan kobber anvendes til ikke udskiftelige rørinstallationer for både koldt og varmt brugsvand.

Imidlertid har ukritisk brug af kobberrør medført store udgifter til rørreparationer, og navnlig til udbedring af vandskader. En af årsagerne hertil er indvendig korrosion, som dog kan forebygges.

Figur 1. Turbulenskorrosion i kobberrør.

Forslag til løsning

1. Undgå turbulenskorrosion ("hastighedskorrosion") ved at holde strømningshastighederne under de værdier, der er angivet i figur 2, og ved at undgå grater ved samlinger mellem rør.

2. Ved lodning: Undgå rester af flusmiddel i rørene ved kun at komme flusmiddel på rørenden.

3. Brug ikke kobberrør, hvor vandet er blødt og surt. Det vil i praksis sige der, hvor der er tale om ubehandlet grundvand i det skraverede geografiske område på figur 3.

4. Ved brug af bløde kobberrør: Brug rør, som af fabrikant/leverandør garanteres at være fri for kulstoffilm.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.