Gå til hovedindhold

Korrosion i brugsvandsinstallationer – terminologi og mekanismer

Standarder for anvendt terminologi inden for korrosion

Forsider af standarder for anvendt terminologi inden for korrosion.

Det er vigtigt at kende betydningen af de fagudtryk, som anvendes i forbindelse med skadesopklaring og forebyggelse af korrosion. Erfaringsbladet gennemgår terminologi og grundlæggende mekanismer i forhold til korrosion i brugsvandsinstallationer.

ID
(53) 22 12 08

Indledning

I forbindelse med korrosion i brugsvandsinstallationer anbefales det at anvende den terminologi, der er angivet i DS/EN ISO 8044:2020. 1 I denne standard er begreberne dog alene defineret på engelsk, og derfor er de relevante begreber oversat til dansk i nærværende blad. Erfaringsbladet behandler også terminologi, der ikke er beskrevet i standarden DS/EN ISO 8044:2020. Gennemgangen af terminologien suppleres i bladet med forklaringer af de mekanismer, som begreberne dækker over.

Der er ikke altid en logisk sammenhæng mellem et anvendt begreb og den bagvedlæggende mekanisme, fordi viden om korrosion er blevet brugt og kommunikeret, inden de grundlæggende mekanismer ved korrosion blev kortlagt. Derudover har det været praksis at benytte forskellige begreber om samme type mekanisme inden for forskellige brancher/ områder, ligesom der er eksempler på, at det samme begreb kan være defineret forskelligt i litteraturen.

Der er eksempler på, at enslydende begreber er defineret anderledes i den amerikanske standard
ASTM G193-22 3 end i ovennævnte ISO-standard. Det kan give anledning til misforståelser i branchen, og der kan være risiko for at tillægge nogle begreber en anden betydning, end de er tiltænkt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.