Gå til hovedindhold

Korrosion af messing i brugsvandsinstallationer

Fordelerrør af messing, der har været udsat for spændingskorrosion

Fordelerrør af messing, der har været udsat for spændingskorrosion.

Messing anvendes i brugsvandsinstallationer til fx fittings, fordelerrør og ventiler, der kan være belagt med et andet metal. Erfaringsbladet gennemgår risikofaktorer forbundet med korrosion af messing i brugsvandsinstallationer og beskriver forebyggende tiltag.

ID
(53) 22 12 14
Erstatter

Indledning

Messing har i mange år været anvendt i brugsvandsinstallationer til fittings, fordelerrør, afspærrings- og reguleringsventiler, vandmålere og blandingsbatterier.

Anvendelse af messing er forbundet med risiko for korrosion. 1 Der er større risiko for korrosion af messing end af kobberlegeringer med et højere kobberindhold, fx rødgods, 1 hvilket hænger sammen med, at der er et relativt højt indhold af zink i messing. Messing er mere uædelt end legeringer med højere kobberindhold, og derudover kan nogle typer messing udsættes for selektiv korrosion (også kaldet afzinkning). Endelig er messing følsomt over for spændingskorrosion, hvilket normalt ikke optræder i rent kobber eller rødgods. 1, 2

I ældre installationer, hvor messing er anvendt i kombination med varmforzinkede stålrør, er risikoen for korrosion af messing lav, fordi messing her bliver katodisk beskyttet af zink. 1-4 Korrosion af messing er tiltaget i takt med øget brug af messing i kombination med rustfrit stål i stedet for varmforzinket stål, fordi rustfrit stål er mere ædelt end messing (figur 1 viser et eksempel på messing, der er korroderet i kontakt med rustfrit stål). Kombinationen af messing og varmforzinket stål skaber desuden forøget risiko for bimetallisk korrosion af det varmforzinkede stål. 3 Messing i brugsvandsinstallationer kan udsættes for mange korrosionsmekanismer: 1

 • generel korrosion
 • selektiv korrosion (inklusive afzinkning)
 • spændingskorrosion
 • bimetallisk korrosion
 • pitting-korrosion
 • udmattelseskorrosion
 • interkrystallinsk korrosion
 • mikrobielt influeret korrosion
 • tildækningskorrosion
 • erosions- og turbulenskorrosion.

Selektiv korrosion (afzinkning) og spændingskorrosion er de mest dominerende korrosionsmekanismer, når det gælder messinginstallationer i drikkevand. Hvis andre korrosionsmekanismer gør sig gældende, vil de typisk opstå i kombination med selektiv korrosion eller spændingskorrosion. Hvad angår bimetallisk korrosion af messing, henvises til erfaringsblad om koblede materialer. 3

Der er mange parametre, som har indflydelse på risiko for korrosion af messing i vandinstallationer, og de er ofte indbyrdes afhængige. 3 Det drejer sig om:

 • vandsammensætning
 • strømningsforhold
 • temperatur
 • materialekvalitet
 • kombination af materialer
 • mekaniske spændinger.

Overordnet bør der ikke anvendes messing uden for de retningslinjer, der er angivet for kobber og kobberlegeringer generelt. 1, 5

 

Messing, der er korroderet i kontakt med rustfrit stål

Figur 1. Messing, der er korroderet i kontakt med rustfrit stål.
Et mellemstykke af plast (mellem messing og stål) vil kunne reducere risikoen for korrosion af messing, men vil dog ikke være en garanti mod korrosion. 2

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.