Korkhat

Erfaringsblad
(29) 99 06 03 (annulleret 28.12.2003)
Erstatter
Udgave
2

Indhold

  • Typiske skader
  • Forebyggelse af skader
  • Udførelseskontrol
  • Vedligeholdelse
  • Reparation
  • Særligt om Korkhat

Korkhat er betegnelsen for en gruppe af svampe, hvoraf der findes tre forskellige arter i bygninger i Danmark. Fra begyndelsen af 1960'erne blev Korkhat et alvorligt problem, især i nyere byggeri, hvor lidt specielle - delvist modeprægede - bygningsudformninger gav særdeles gode vækstbetingelser for netop denne svamp.

Dette blad gennemgår de forhold, som især øger risikoen for angreb af Korkhat og gør rede for de modforanstaltninger, som kan iværksættes.

Der henvises herudover til det generelle erfaringsblad (29) 99 04 21 Nedbrydning af træ i bygninger.

Korkhat er betegnelsen for en gruppe af svampe, hvoraf der findes tre forskellige arter i bygninger i Danmark. Fra begyndelsen af 1960’erne blev Korkhat et alvorligt problem, især i nyere byggeri, hvor lidt specielle – delvist modeprægede – bygningsudformninger gav særdeles gode vækstbetingelser for netop denne svamp.
Dette blad gennemgår de forhold, som især øger risikoen for angreb af Korkhat og gør rede for de modforanstaltninger, som kan iværksættes.
Der henvises herudover til det generelle erfaringsblad (29) 99 04 21 Nedbrydning af træ i bygninger.

Typiske skader

Angreb af Korkhat i trækonstruktioner forårsages som alle andre svampeangreb af opfugtning. Årsagen kan være en eller flere af følgende faktorer: Uhensigtsmæssige bygningskonstruktioner, mangelfuld kemisk beskyttelse af træværket og mangelfuld vedligeholdelse.
Korkhat angriber især trækonstruktioner som flade tage, udragende rem- og spærender, facadepartier og beklædning, som kan blive totalskadet på ganske få år. Det er bygningskonstruktioner, hvor temperaturen i sommerhalvåret kan blive helt op til 70 °C. Ved så høj temperatur kan de færreste andre svampe overleve. Korkhat tåler også langvarig udtørring, f.eks. kan den overleve op til 10 år i tørt træ med 12 % træfugtighed.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.