Konstruktioner i stabile småhuse

Erfaringsblad
(29) 96 12 11

Indhold

 • Statik og materialevalg
  • Vægge
  • Tag
  • Dimensionering
 • Tagkonstruktion
  • Afstivning for vind
  • Vindkryds
  • Kraftoverføringer
 • Loftskive
  • Nødvendig stivhed af skiven
  • Materialevalg
  • Kraftoverføringer
 • Skalmure af tegl
 • Gavltrekanter
 • Kvalitetssikring

Spinkle konstruktioner er typiske for nutidens småhuse, idet der under projekteringen ofte sker en optimering af dimensionerne for at overholde stramme budgetter. Også husenes stabiliserende bygnings dele slankes. Derfor er det vigtigt, at konstruktioner bliver udført hensigtsmæssig fra starten. Det handler dette erfaringsblad om. Omkostningen ved senere at indbygge foranstaltninger til sikring af stabiliteten (se BYG-ERFA blad Stabilisering af eksisterende småhuse (29) 96 12 12) er mange gange større, end hvis de etableres ved huset opførelse. Rækken af BYG-ERFA blade om stabilitet omfatter også Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) 96 12 09, Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10, samt Forankring og stabilisering i småhuse med vægge af letbeton (29) 96 12 13.

Statik og materialevalg

Der træffes meget tidligt i projekteringsforløbet beslutninger, der er bestemmende for, hvilke muligheder der vil være for de bærende konstruktioners udformning. Eksempelvis er valg af planløsning (dvs. fordeling af rum) af afgørende betydning for det statiske system i småhuse.

For den lodrette last, hvor kraftforløbet er let gennemskueligt, er der sædvanligvis ikke problemer, og det bærende system for den lodrette last finder på et tidligt tidspunkt en logisk og klar løsning. For den vandrette last sker det derimod hyppigt, at overvejelserne om hvordan de vandrette kræfter skal optages, finder sted på et sent tidspunkt eller i værste fald slet ikke. Resultatet heraf kan blive, at der vælges konstruktioner, der er vanskelige at udføre korrekt, eller at det stabiliserende system bliver mangelfuldt med problemer i det færdige hus til følge. Overvejelserne om det stabiliserende systems udformning bør derfor foretages samtidig med, at de øvrige bærende konstruktioner fastlægges, så alle løsninger bliver udformet så hensigtsmæssigt og økonomisk, som det er muligt.

Efterfølgende anbefalinger bygger på erfaringerne fra 5-års eftersynene og har som grundsynspunkt, at det i forbindelse med denne type byggeri vil være mindre risikofyldt at basere byggeriet på enkle løsninger, hvor bæreevnen og udførelsen på ukompliceret måde kan dokumenteres at være i orden. Mere komplicerede løsninger kan naturligvis også vælges, men vil kræve medvirken af rutinerede projekterende. Gennemgang af sådanne løsninger falder uden for rammerne af nærværende blad.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Konstruktioner i stabile småhuse - side 1 Konstruktioner i stabile småhuse - side 2 Konstruktioner i stabile småhuse - side 3 Konstruktioner i stabile småhuse - side 4