Kondensvand fra tagkonstruktioner - under og lige efter byggeprocessen

Erfaringsblad
(42) 00 05 12 (annulleret 18.07.2011)

Indhold

  • Indledning
  • Årsag til vanddryp
  • Sådan undgås kondensproblemet
  • Skimmelsvamp
  • Byggeprocessen og arbejdsmiljøet
  • Dryp af kondensvand efter ibrugtagning
  • Kort fortalt

Dette BYG-ERFA blad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.

Indledningsbilledet viser dråber af kondensvand på en samling mellem to undertagsplader. En del kondensvand er opsuget i tagkonstruktionens tømmer og har givet anledning til misfarvning.  Desuden gennemgås, hvad de udførende håndværkere, bygherrer og tilsynsførende kan gøre for at imødegå problemet.

Indledning

Når der specielt under vinterforhold konstateres dryppende vand fra loftet i betydelige mængder, tolkes dette ofte fejlagtigt, som at tag, undertag, inddækninger eller gennemføringer er utætte.

Problemerne er mest markante i de sidste faser af byggeprocessen. De viser sig umiddelbart efter, at der er sat varme på bygningen, og hvis der endnu ikke er monteret en dampspærre.

Dryp kan også forekomme under vinterforhold kort tid efter ibrugtagning af bygningen. 

Vanddryppene kan medføre fugtskader på nylagte gulve og ødelægge malerbehandlinger. Herudover kan fugten give anledning til angreb af skimmelsvampe på træ og isoleringsmaterialer i tagkonstruktionen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kondensvand fra tagkonstruktioner - under og lige efter byggeprocessen - side 1 Kondensvand fra tagkonstruktioner - under og lige efter byggeprocessen - side 2