Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondensvand fra tagkonstruktioner - under og lige efter byggeprocessen

Kondensvand på undertag

Dette BYG-ERFA blad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader. Indledningsbilledet viser dråber af kondensvand på en samling mellem to undertagsplader. En del kondensvand er opsuget i tagkonstruktionens tømmer og har givet anledning til misfarvning. Desuden gennemgås, hvad de udførende håndværkere, bygherrer og tilsynsførende kan gøre for at imødegå problemet.