Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondensvand fra tagkonstruktioner - under og lige efter byggeprocessen

Kondensvand på undertag

Dette BYG-ERFA blad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader. Indledningsbilledet viser dråber af kondensvand på en samling mellem to undertagsplader. En del kondensvand er opsuget i tagkonstruktionens tømmer og har givet anledning til misfarvning. Desuden gennemgås, hvad de udførende håndværkere, bygherrer og tilsynsførende kan gøre for at imødegå problemet.

Annulleret
18. juli 2011
ID
(42) 00 05 12