Kondenserende gaskedler - energiøkonomi

Erfaringsblad
(56) 92 02 17 (annulleret)
Emneord

Problem: Ved drift af gasfyrede varmeanlæg med kondenserende kedler - der typisk er kedler af gennemstrømningstype med små vandindhold - bliver brugernes forventninger til en stærkt forbedret energiøkonomi ikke altid indfriet. Tilbagebetaling af merinvesteringen i den dyrere kondenserende kedel sker således heller ikke over de få år, der var påregnet. Årsagen er tit, at eksisterende eller nye varmeanlæg er dimensioneret og konstrueret, så anlægget ikke harmonerer med driftskravene til kedlen. Der opnås således ikke optimale driftforhold/energiøkonomi.

Erfaringsbladets sider

Kondenserende gaskedler - energiøkonomi - side 1 Kondenserende gaskedler - energiøkonomi - side 2