Kondens på termoruder

Erfaringsblad
(31) 93 11 04 (annulleret 08.05.2003)
Udgave
2

Indhold

 • Forslag til løsning
 • Forklaring
 • 1. Fugttilførsel
 • 2. Ventilation
 • 3. Kondens på overflader

Hvis der i en bolig igennem længere tid ses dug eller vanddråber på den indvendige side af termoruden eller misfarvning på vinduesrammen umiddelbart ved termoruden, kan det være et udtryk for, at fugtniveauet i boligen er for højt.

Figur 1. Misfarvning af vindueskarm som følge af kondens.

 

Hvis der i en bolig igennem længere tid ses dug eller vanddråber på den indvendige side af termoruden eller misfarvning på vinduesrammen umiddelbart ved termoruden, kan det være et udtryk for, at fugtniveauet i boligen er for højt.

 

 

 

Kondens på termoruder optræder fortrinsvis i boliger,

 • hvor ventilationsforholdene er dårlige.
 • som er forholdsvis lufttætte.
 • hvor der udføres mange aktiviteter, hvorved vand kan fordampe, f.eks. megen madlavning og tøjtørring.
 • med mange beboere i forhold til boligens størrelse.

  Kondens på termoruders indvendige side kan forekomme i forskellige grader.

 • Kortvarigt, op til nogle timer, f.eks. efter badning, ved brug af køkken og om morgenen i soveværelset.
 • Længerevarende, op til en uges tid, f.eks. ved pludseligt fald i udetemperaturen eller i perioder med lave udetemperaturer.
 • Permanent, i hele fyringssæsonen enten i en zone på 1-2 cm langs rudens kanter eller på det meste af ruden.

  De to første grader vil forekomme i de fleste boliger og behøver ikke give anledning til indgriben.
  Den sidste grad er derimod udtryk for, at der bør sættes ind med foranstaltninger til at imødegå fugtproblemet, idet vedvarende kondens kan medføre:

 • Punktering af termoruden.
 • Ætsning af glassets overflade.
 • Nedbrydning af vinduesrammen.
 • Nedbrydning af tætningslister mellem termorude og vinduesramme.
 • Skimmeldannelse, som kan give anledning til allergigener.

Forslag til løsning

friskluftventil

Figur 2. Friskluftventil monteret i væg.

Problemet kan løses på forskellige måder, som med fordel kan kombineres.

Mindre fugttilførsel
Ved ændring af daglig adfærd, f.eks. kan man undgå, at fugt efter badning spredes i boligen, og man kan sørge for, at vanddamp fra madlavning fjernes umiddelbart.
Ved udbedring af utætheder i installationer eller klimaskærm.
Ved at undgå tøjtørring i boligen.

Forbedret ventilation
Ved øget udluftning gennem yderdøre og vinduer, ved montering af udluftningslemme og ventiler eller ved mekanisk ventilation.

udsugningsventil

Figur 3. Udsugningsventil i loft til mekanisk ventilationssystem.

Hævning af rudens indvendige overfladetemperatur
Ved indvendig montering af tætte forsatsruder eller ved udskiftning af termoruden med en termorude med bedre isoleringsværdi.
Ved at trække gardiner fra, eller ved at lade varm luft fra radiatoren under vinduet passere frit op langs ruden.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kondens på termoruder - side 1 Kondens på termoruder - side 2