Kondens i køleisolering

Erfaringsblad
(55) 94 01 19

Indhold

 • Forslag til løsning
  • Nye installationer 
  • Isoleringen kan være:
  • Renovering af eksisterende installationer 
 • Forklaring
  • Fremtiden 
  • Vedligeholdelse 

I løbet af de sidste par år er det konstateret, at køleisoleringen nogle steder er kollapset og at der er forekommet kondensvand i isoleringen og på rørene. På store rørsystemer med lange transportveje fra kølecentralen til de enkelte brugssteder, vil kondensvand i isoleringen medføre store energitab. Desuden vil kølemediet blive opvarmet adskillige grader undervejs. Denne utilsigtede opvarmning kan medføre, at de enkelte forbrugssteder ikke tilstrækkeligt kan nedkøle de emner, disse anlæg behandler. Kondens i isolering på rør til koldt brugsvand vil medføre, at det kolde vand vil få utilsigtet temperaturstigning, når isoleringen bliver fyldt med vand. Udover energitabet vil kondensvand på sorte rør medføre, at disse tærer. Hvis kondensvandet ikke opdages i tide, vil der kunne ske så store tæringer, at hele rørnet må udskiftes. Dette er sket i enkelte tilfælde i Danmark. I Danmark udføres der hvert år ca. 1.000.000 m kondensisolering til en pris af 75 - 100 mio. kr. Figur 1. Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rør.

Forslag til løsning

Ved projektering af rørsystemet skal der tages hensyn til, at den efterfølgende korrosionsbehandling samt isolering af rørene kan udføres. Desuden vil det være nødvendigt at kunne inspicere isoleringens tilstand gennem rørsystemets levetid. Isoleringstypen skal vælges bl.a. udfra temperaturerne, mediet der transporteres, samt forholdene i de lokaler, som rørene passerer.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.