Gå til hovedindhold

Kondens i køleisolering

Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rør

I løbet af de sidste par år er det konstateret, at køleisoleringen nogle steder er kollapset og at der er forekommet kondensvand i isoleringen og på rørene. På store rørsystemer med lange transportveje fra kølecentralen til de enkelte brugssteder, vil kondensvand i isoleringen medføre store energitab. Desuden vil kølemediet blive opvarmet adskillige grader undervejs. Denne utilsigtede opvarmning kan medføre, at de enkelte forbrugssteder ikke tilstrækkeligt kan nedkøle de emner, disse anlæg behandler. Kondens i isolering på rør til koldt brugsvand vil medføre, at det kolde vand vil få utilsigtet temperaturstigning, når isoleringen bliver fyldt med vand. Udover energitabet vil kondensvand på sorte rør medføre, at disse tærer. Hvis kondensvandet ikke opdages i tide, vil der kunne ske så store tæringer, at hele rørnet må udskiftes. Dette er sket i enkelte tilfælde i Danmark. I Danmark udføres der hvert år ca. 1.000.000 m kondensisolering til en pris af 75 - 100 mio. kr. Figur 1. Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rør.

ID
(55) 94 01 19

Forslag til løsning

Ved projektering af rørsystemet skal der tages hensyn til, at den efterfølgende korrosionsbehandling samt isolering af rørene kan udføres. Desuden vil det være nødvendigt at kunne inspicere isoleringens tilstand gennem rørsystemets levetid. Isoleringstypen skal vælges bl.a. udfra temperaturerne, mediet der transporteres, samt forholdene i de lokaler, som rørene passerer.

Nye installationer 

Ved nyetablering af kondensisolering skal sorte stålrør korrosionsbeskyttes inden isolering. Dette sikrer stålrørene en længere levetid, når kondensvandet er trængt ind i isoleringen. Levetiden af isoleringen vil, afhængig af lokale klimaparametre, isoleringssystem og -tykkelser og medietemperaturer, være fra 3 år til mellem 20 og 30 år. Korrosionsbeskyttelsen af sorte stålrør kan f.eks. etableres med zinkkromatmaling eller epoxybaseret maling egnet til formålet. Galvaniserede rør er i sig selv tilstrækkeligt korrosionsbeskyttede uden særlig behandling. Galvaniserede rør kan dog kun anvendes, hvis det anvendte medie og tilsætningsstofferne er forenelige hemed.

Isoleringen kan være:

  • Skumgummiisolering som har en rimelig damptæthed.
  • Syrefrit fedt, polystyrenskåle med Alukraftfolie som dampspærre og afsluttet med pap og lærred.
  • Celleglas der i sig selv har indbygget en dampspærre.
  • Et nyt, patenteret system, der består af en væge, Hygrowick, almindelig mineraluldisolering og afsluttet med plastkappe eller pap og lærred.

Renovering af eksisterende installationer 

Når skaden er sket, kan det ses udvendigt på isoleringen, idet skumgummiisoleringen "krymper", se figur 1, medens der på jutebeviklede isoleringer kommer skimmeldannelser, se figur 2. Rørene bliver angrebet af rust, se figur 3. Ved renovering skal følgende foretages:

  • Isoleringen demonteres og bortskaffes forskriftmæssigt.
  • Stålrørene afrenses for rust. Ødelagte rørdele udskiftes.
  • Korrosionsbehandling foretages som nævnt ovenfor.
  • Isolering udføres som beskrevet ovenfor.
Polystyrenisoleret rør

Figur 2. Polystyrenisoleret rør med svampe på ydersiden af isoleringen.

Mangelfuld skumgummiisolering

Figur 3. Skumgummiisolering hvor samlingen ikke er i orden og røret er angrebet af rust.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.