Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondens i køleisolering

Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rør

I løbet af de sidste par år er det konstateret, at køleisoleringen nogle steder er kollapset og at der er forekommet kondensvand i isoleringen og på rørene. På store rørsystemer med lange transportveje fra kølecentralen til de enkelte brugssteder, vil kondensvand i isoleringen medføre store energitab. Desuden vil kølemediet blive opvarmet adskillige grader undervejs. Denne utilsigtede opvarmning kan medføre, at de enkelte forbrugssteder ikke tilstrækkeligt kan nedkøle de emner, disse anlæg behandler. Kondens i isolering på rør til koldt brugsvand vil medføre, at det kolde vand vil få utilsigtet temperaturstigning, når isoleringen bliver fyldt med vand. Udover energitabet vil kondensvand på sorte rør medføre, at disse tærer. Hvis kondensvandet ikke opdages i tide, vil der kunne ske så store tæringer, at hele rørnet må udskiftes. Dette er sket i enkelte tilfælde i Danmark. I Danmark udføres der hvert år ca. 1.000.000 m kondensisolering til en pris af 75 - 100 mio. kr. Figur 1. Krympet skumgummiisolering og rustdannelse på rør.

Annulleret
31. januar 2022
ID
(55) 94 01 19

Forfatter

Bo Holtze
Afdelingsingeniør
Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.