Kondensproblemer ved aftrækshætter i flade tage

Erfaringsblad
(37) 90 02 19 (annulleret)

Problem: Meget ofte ses fugtskjolder på loftet omkring aftræksventiler i badeværelser og køkkener i bygninger med flade tage. I mange tilfælde antages, at fugtskjolderne skyldes utætheder ved inddækningen omkring taghætterne, og der tilkaldes en tagdækker for at reparere inddækningen. Årsagen er imidlertid ofte en helt anden, nemlig kondens i aftrækshætten. Kondensvandet løber tilbage og opfugter tagkonstruktionen omkring taggennemføringen. I træbaserede tagkonstruktioner kan der opstå råd og svampeproblemer i taget, således at trædelene mister deres styrke og stivhed i et område omkring aftrækshætten. Problemet med aftrækshætter findes også i skråtagskonstruktioner.

Erfaringsbladets sider

Kondensproblemer ved aftrækshætter i flade tage - side 1 Kondensproblemer ved aftrækshætter i flade tage - side 2