Gå til hovedindhold

Klimaforhold og maling

Afskalning af maling

Hvis der males på udvendige flader i de fugtige og kolde måneder, kan en maling ikke forventes at opnå den optimale styrke, sejhed eller vedhæftning, og resultatet bliver dermed utilfredsstillende. Selv indendørs malearbejde kan give et dårligt resultat, hvis det er udført under ugunstige klimaforhold. Ofte forekommer der problemer, f.eks. på betongulve, hvor vedhæftningen af malingen bliver utilstrækkelig som følge af kondens på gulvet. Uagtet om det er ude eller inde, er problemstillingen følgende. Svarer luftfugtighed og temperatur ikke til hærdebetingelserne for den anvendte maling, bliver filmdannelsen ufuldstændig, og malingen kan i værste fald falde eller børstes af.

ID
(49) 93 09 02

Forslag til løsning

Valget af en maling skal afpasses til de forventelige klimaforhold. Derudover skal der tages hensyn til fugtindholdet i byggematerialet og til de bygningsfysiske forhold. Disse emner behandles dog ikke i nærværende blad.

Ofte vil det være hensigtsmæssigt, at tilrettelægge udvendige arbejder fra maj til oktober måned, idet vejret i denne periode er nogenlunde stabilt, og kan forventes at være frostfrit med døgntemperaturer over +5 °C. Er det nødvendigt at udføre malearbejdet i andre måneder, må der påregnes etablering af vinterforanstaltninger. Skal facadearbejder udføres om efteråret, kan det indebære, at stilladset skal overdækkes med plast for at beskytte mod regn og dug. Overdækningen vil også medføre, at temperaturforholdene bliver mere konstante. Er det frostvejr, skal der varmes op under overdækningen, så både luft og bygningsdele bliver opvarmet til (normalt) mindst +5 °C.

I særligt kolde, varme eller fugtige rum må man – om muligt – søge at etablere passende temperatur- og fugtforhold. Klimaforholdene skal være konstante under og nogen tid efter behandlingen. Kan det imidlertid ikke lade sig gøre, må der bruges et produkt, som kan anvendes under "ekstreme" klimaforhold.

Figur 1

Figur 1. Afskalning af maling på grund af kondensdannelse under påføringen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.