Gå til hovedindhold

Kapillarbrydende lag i terrændæk

Kapillarbrydende lag

I terrændækkonstruktioner anvendes kapillarbrydende lag, der skal sikre, at der ikke sker en kapillær opsugning af vand fra terrænet. Nogle typer af stenmaterialer har vist sig ikke at have tilstrækkelige kapillarbrydende egenskaber. I dette blad gennemgås principperne bag den kapillære opsugning og hvilke forhold, der skal tages i betragtning, hvis kapillær opsugning skal forhindres.

ID
(13) 98 12 01

Krav til kapillarbrydning

I Bygningsreglementet BR 95, afsnit 7.3, stk. 2, kræves det, at »Terrændæk skal konstrueres, så der ikke kan ske fugtopsugning fra det underliggende terræn«. Hvor der er fare for opsugning af vand fra undergrunden, anses kravet i BR95 normalt for opfyldt, hvis der indlægges et 150 mm tykt, kapillarbrydende lag bestående af vaskede stenmaterialer med en mindste kornstørrelse på 4 mm. Baggrunden for denne anvisning er, at Norm for dræning af bygværker anfører den kapillære stighøjde for sådanne materialer til at være mindre end 15 mm. Drænnormens definition af kapillær stighøjde fortæller imidlertid kun, at stenmaterialet ikke kan holde mellemrummene mellem stenene fyldte med vand i en højde på mere end 15 mm.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.