Isolering af nye brugsvandledninger

Erfaringsblad
(53) 90 10 16 (annulleret)

Problem: Mange rørledninger for varmt brugsvand eller for varmeforsyning udføres med dårlig isolering eller helt uden isolering. Endvidere er afstanden mellem de enkelte rørledninger ikke altid tilstrækkelig til at undgå varmeoverførsel fra den varmere til den koldere rørledning. Dette giver anledning til forskellige problemer, som drejer sig om stor og ukontrollabel varmeafgivelse til de omgivende konstruktioner og installationer. De omgivende bygningsmaterialer opvarmes unødigt, vandet i koldtvandsledningen opvarmes, eller vandet i varmtvandsledningen afkøles for hurtigt. I sådanne tilfælde er der tale om et unødigt energi- og vandspild til gene for brugeren.

Erfaringsbladets sider

Isolering af nye brugsvandledninger - side 1 Isolering af nye brugsvandledninger - side 2