Gå til hovedindhold

Installationsskakte i etageboliger – ved bygningsfornyelse og nybyggeri

En installationsskakt med for lidt plads til inspektion

Installationer og komponenter, fx til vand og varme, har en kortere levetid end de omgivende bygningsdele. I forbindelse med reparation og udskiftning kan der opstå utætheder i konstruktionerne omkring rør til brugsvand, varme, afløb, ventilation og elektricitet. Ved at placere installationerne i skakte kan udskiftning og reparation lettes, samtidig med at lækager opdages, inden der opstår følgeskader. I dette blad gennemgås erfaringer med installationsskakte samt forslag til hensigtsmæssig udformning og indretning ved bygningsfornyelse og i nybyggeri. Billedet viser en skakt med for lidt plads til inspektion og reparation samt ringe mulighed for at opdage utætheder. Se også en beskrivelse af caserapport fra projektet På vej mod fremtidens installationsskakt - en innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger, Byggeriets Innovation, 2008.

ID
(99) 04 11 23
Emneord

Indledning

Tekniske installationer og komponenter udskiftes normalt 3-5 gange i en bygnings levetid. Herved ødelægges ofte den oprindelige tæthed ved gennembrydning af omgivende bygningsdele, som fx er opnået ved indstøbning af rørene. Det er især vanskeligt at retablere tætningen ved rør eller kanaler, som er placeret tæt på eller delvis inde i en væg. Vedligeholdsproblemerne er endnu større for skjulte rør, fordi reparationer kun kan udføres ved at udskifte både konstruktion og overfladebeklædning.

Nogle installationer føres i tomrør, og herved opnås en – ofte dog kun teoretisk – mulighed for udskiftning. Ved at anvende synlige rør lettes reparation og udskiftning. Til gengæld medfører synlige rør ulemper fx i forhold til rengøring. De fleste skader, reparations- og vedligeholdsproblemer kan undgås ved at samle installationerne i hensigtsmæssigt placerede og udformede skakte. I det følgende gennemgås, hvor der skal udvises opmærksomhed ved etablering af installationsskakte i forbindelse med:

  • Renovering og bygningsfornyelse
  • Nybyggeri.

Herudover gennemgås principper og anbefalinger for installationsskaktes placering, adgangsforhold, udformning og indretning samt brand-, lyd- og energiforhold.

Skakt med faldstamme

Figur 1. Skakt med faldstamme i front, som besværliggør reparation af vand- og varmerør bagved og hindrer optimal udnyttelse af skabsplads.

uoverskuelig installationsskakt

Figur 2. Eksempel på uoverskuelig installationsskakt, hvor det er svært at rengøre og opdage eventuelle utætheder.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.