Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Installationsskakte i etageboliger – ved bygningsfornyelse og nybyggeri

En installationsskakt med for lidt plads til inspektion

Installationer og komponenter, fx til vand og varme, har en kortere levetid end de omgivende bygningsdele. I forbindelse med reparation og udskiftning kan der opstå utætheder i konstruktionerne omkring rør til brugsvand, varme, afløb, ventilation og elektricitet. Ved at placere installationerne i skakte kan udskiftning og reparation lettes, samtidig med at lækager opdages, inden der opstår følgeskader. I dette blad gennemgås erfaringer med installationsskakte samt forslag til hensigtsmæssig udformning og indretning ved bygningsfornyelse og i nybyggeri. Billedet viser en skakt med for lidt plads til inspektion og reparation samt ringe mulighed for at opdage utætheder. Se også en beskrivelse af caserapport fra projektet På vej mod fremtidens installationsskakt - en innovationshistorie om præfabrikerede installationsskakte til etageboliger, Byggeriets Innovation, 2008.

Annulleret
20. oktober 2023
ID
(99) 04 11 23