Gå til hovedindhold

Indvendig efterisolering af murværk

Væg, hvor isoleringspladerne er fjernet

Væg, hvor isoleringspladerne er fjernet. Der har ikke været fuldklæbning af pladerne. Det giver risiko for skimmelsvampevækst.

Indvendig efterisolering af murværk kan af flere årsager medføre fugtophobning med bl.a. skimmelsvampevækst på den oprindelige vægoverflade til følge. Erfaringsbladet introducerer problemstillinger og fugthåndtering i de forskellige systemer og gennemgår, i hvilke tilfælde indvendig efterisolering ikke kan anbefales.

ID
(31) 22 08 17
Erstatter

Indledning

Varmetab gennem ældre, massivt murværk eller murværk med faste bindere kan reduceres ved efterisolering. Efterisolering skaber desuden bedre termisk komfort, fordi temperaturen på de indvendige overflader øges, hvilket reducerer kuldestråling og kuldenedfald.

Udvendig isolering er fugtteknisk bedst, fordi kuldebroer undgås, mens den eksisterende væg holdes varm og beskyttes mod udeklimaet.

Indvendig efterisolering kan komme i betragtning, hvor en bygnings udtryk ønskes bevaret. Ved indvendig efterisolering fås lavere isoleringseffekt sammenlignet med udvendig isolering, fordi mange kuldebroer medfører betydelige linjetab, og der er begrænsninger på tykkelsen af den indvendige efterisolering af hensyn til boligarealet. Indvendig efterisolering er en løsning, som bør overvejes nøje for at være fugtteknisk forsvarligt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.