Gå til hovedindhold

Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering

Gulvkonstruktion med dellagsstyrke

Industrigulve projekteres ofte på grundlag af erfaringer fra tidligere projekter uden den fornødne vurdering og tilpasning til det aktuelle projekt. Denne fremgangsmåde indebærer stor risiko for fejlvalg med alvorlige konsekvenser for den færdige konstruktion, f.eks. som billedet viser en gulvkonstruktion med dellagsstyrker, der slet ikke svarer til de aktuelle belastninger. I dette BYG-ERFA blad anvises en generelt anvendelig metode til brug ved projektering af industrigulve, baseret på funktionsanalyse og opstilling af funktionskrav.

ID
(43) 00 01 28
Udgave
2
Emneord

Baggrund

En række alvorlige skader på industrigulve kan henføres til, at projekteringen i højere grad har været baseret på erfaringer fra tidligere projekter end på en analyse af forholdene gældende for det aktuelle projekt. Skaderne, der kan være konstruktionsbrud eller ødelagte belægninger som følge af nedbrydning fra last, fugt, varme eller kemiske påvirkninger, er normalt vanskelige at udbedre og vil ofte medføre store ulemper som f.eks. produktionsstop med økonomiske tab og erstatningskrav mod de projekterende mv.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.