Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Indeklimaproblemer med oliebehandlede gulve

Vedligeholdelsesproblem på oliebehandlet trægulv

Problem: Der forekommer ofte afgasning af flygtige, organiske komponenter (petroleum, terpentin o.lign.) fra forskellige typer af oliebehandling. Afgasningsperioden kan vare op til 3 måneder og længere og dermed nærmer tidspunktet sig for næste vedligeholdelsesbehandling. Niveauet varierer typisk fra ca. 1 mg/m3 til ca. 10 mg/m3 af organiske opløsningsmidler i luften. Afgasningen kan medføre indeklimagener i form af blandt andet hovedpine og slimhindeirritationer hos brugerne af lokalerne. Derudover forekommer der i mange tilfælde problemer med renholdelsen og vedligeholdelsen af gulvene. Problemerne skyldes især manglende indsigt i, hvad olierne er sammensat af, samt nogle tilfælde overdosering af olien. Dertil kommer en mangelfuld ventilation under og efter behandlingen af gulvene. Renholdelses- og vedligeholdelsesinstruktionerne er ikke tilstrækkeligt kendt eller mangle helt. Der mangler ensartede instruktioner for alle olietyper.

Annulleret
23. januar 2003
ID
(99) 92 11 02