Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Inddækning af lette facader

Metalinddækning af underkarm

Problem: Lette facader og vinduer er meget udsatte for fugtpåvirkning fra regn og smeltevand. Hvor træet er utilstrækkeligt konstruktivt eller kemisk beskyttet, er risikoen for råd- og svampeangreb til stede. Ved mange af de renoveringsarbejder, som finder sted i disse år, er renoveringsmetoderne ikke altid særligt gennemtænkte eller effektive på længere sigt. Ofte skiftes kun dårligt træ ud, og utætheder lukkes med fugemasse. Bundglaslister i vinduerne udskiftes måske med aluminium-lister, hvorefter der males. Utilstrækkeligt gennemførte renoveringsarbejder og manglende vedligeholdelse medfører, at nedbrydningen af træværket efter en kort tids forløb tiltager med fornyet styrke. Skaderne vil vise sig ved afskalning af maling, revnedannelser og utætheder i særligt udsatte områder af konstruktionerne. En vedvarende opfugtning af trækonstruktionen reducerer træværkets levetid.

ID
(31) 89 05 17