Gå til hovedindhold

Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter – risiko for fugtskader ved kuldebroisolering

Krydsfiner efter opskæring af tagpapinddækning

Der er i de senere år konstateret fugtskader i høje sternkonstruktioner, hvor krydsfiner på et trælægtesystem er lukket inde mellem en stålkassettevæg og tagpapbeklædning. Denne sternkonstruktion anvendes ofte på erhvervsbygninger, dels for at skjule installationer og fald på et fladt tag, dels for at modvirke en kuldebro, hvor stålkassettevæggen passerer den isolerede tagkonstruktion. Fugtskaderne skyldes blandt andet fugt i indbyggede træmaterialer - og i visse tilfælde også en utæt dampspærre i samlingen mellem tag og ydervæg. I bladet foreslås, hvordan sternen repareres, så kuldebroen afbrydes uden anvendelse af organiske materialer. Billedet viser krydsfiner efter opskæring af tagpapinddækning – få måneder efter montering.

ID
(27) 06 06 29

Indledning

Dette blad handler om fugtproblemer i forbindelse med afbrydelse af kuldebroen i traditionelle stålkassettevægge ud for en tagkonstruktion (figur 1). Af æstetiske årsager fortsættes stålkassettevæggen ofte som en høj stern op over tagfladen med henblik på at skjule ventilationsanlæg og fald på tagfladen. En korrekt løsning vil være at konstruere elementet, så kuldebroer afbrydes.

Er der anvendt elementer uden kuldebroisolering, forsøges problemet ofte løst ved at påbygge isoleringsmateriale, som anbringes i et træskelet på bagsiden af sternen (figur 2). Påbygningen fastgøres til sternen og afdækkes med tagpap på krydsfiner. I enkelte tilfælde har denne konstruktion (figur 3) givet anledning til opfugtning samt efterfølgende skimmelvækst og angreb af trænedbrydende svampe, hvilket har nødvendiggjort en reparation.

Kuldebro gennem stålbagvæg

Figur 1. Kuldebro gennem stålbagvæg.

Kuldebro

Figur 2. Kuldebro brydes med isolering.

Træ og krydsfiner lukket inde imellem to tætte overflader

Figur 3. Træ og krydsfiner lukket inde imellem to tætte overflader.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.