Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener

Erfaringsblad
(43) 07 06 28
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Gulvvarmeanlæg
  • - i nye bygninger
  • – i ældre bygninger
 • Eksempel 1: Gulvareal i forhold til klimaskærm
 • Tynde gulvbelægninger på betonunderlag
 • Flise- og klinkegulve
 • Asfaltgulve
 • Trægulve
  • Temperaturens betydning
 • Eksempel 2: Variation i fugebredde mellem sommer og vinter
  • Varmeregulering
  • Inden lægning af trægulve
  • Svømmende trægulve på betonunderlag 
  • Trægulve på strøer eller bjælker
 • Temperatur og varmeeffekt
 • Gulvvarme – isoleringskrav
 • Isoleringskrav ved gulvvarme
 • Komfort og gulvmaterialer

Dette erfaringsblad beskriver en række skader og gener, komfort- og energimæssige forhold, som kræver særlig opmærksomhed ved anvendelse af gulvvarme i forbindelse med forskellige gulvtyper og materialer. Fotografiet viser et trægulv med lamelbrædder, hvor gulvvarme har udtørret træet, hvilket har medført svind og større dimensionsændringer, end limen kan optage. Resultatet er delaminering, dvs. limsvigt mellem brættets øverste finer- og mellemlag.

Indledning

Gulvvarmeanlæg anvendes ofte for:

 • at undgå radiatorer,
 • at opnå bedre temperaturfordeling i rummet,
 • at kunne reducere rumtemperaturen (hvilket er muligt, fordi det føles behageligt at opholde sig på et varmt gulv selv ved en lavere rumtemperatur).

Uhensigtsmæssige konstruktioner og manglende opmærksomhed i forbindelse med projektering og udførelse af gulvvarmeanlæg kan dog medføre skader på gulvet, fx:

 • brede fuger mellem gulvbrædder (som følge af høj gulvtemperatur og dermed lavt fugtindhold),
 • delaminering af trægulve,
 • at gulvbelægning løsnes fra underlaget.

Hertil kommer unødigt varmetab og højt energiforbrug (manglende opfyldelse af bygningsreglementernes energikrav) samt komfortmæssige gener, fx:

 • utilstrækkelig rumopvarmning,
 • ujævn varmefordeling,
 • kuldenedfald ved vinduer (gulvvarme kan – i modsætning til fx radiatorer – ikke sikre så høj temperatur i opholdszonen nær vinduer, at den kolde luft tvinges op).
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener - side 1 Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener - side 2 Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener - side 3 Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener - side 4