Gå til hovedindhold

Grønne tage og vægge – brandsikkerhed og vedligehold

Dårligt vedligeholdte grønne tagflader

I dette erfaringsblad beskrives lovgivning og brandtekniske forhold i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af grønne tage og facader – herunder krav til materialer, opbygning og brandsikring – for at modvirke brandspredning uanset plantemængde og årstidsvariationer. Billedet viser dårligt vedligeholdte grønne tagflader.

ID
(27) 12 12 27

Indledning

Grønne tage og vægge adskiller sig fra traditionelle byggevarer – herunder fx stråmaterialer – da levende planter fortsat udvikles i forhold til årstid og alder. Derved ændres også brandforholdene, så der er perioder af året med øget brandrisiko. I sensommeren er der fx risiko for, at planter og vækstlag udtørrer og medfører risiko for brandspredning. Bemærk, at brandkrav til beskyttelse af byggematerialer og konstruktionsopbygninger for grønne tage beskrives i [1, 2]. Der findes ikke aktuelt danske retningslinjer for brandsikring af grønne tage og vægge. De angivne løsningsforslag er derfor baseret på fx tyske erfaringer.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.