Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader

Erfaringsblad
(31) 08 12 08
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Tilslutning ved etageadskillelse
  • Diffusionstæthed, fugt og kondens
  • Vandtæthed ved slagregn
  • Ventilation bag regnskærmen
  • Lufttæthed ved etageadskillelse
 • Brandforhold
  • Lyd
  • Bygbarhed
 • Faktaboks

Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen. Årsagen er ofte utilstrækkelig hensyntagen til fugttransport indefra, fx en manglende eller defekt dampspærre og manglende ventilation bag den tætte facadebeklædning. I erfaringsbladet beskrives problemet, og der opfordres til udførelse af detaljeret projektering i nært samarbejde med facadeleverandøren. Billedet viser en let facade med glasbeklædte facadepartier ud for etageadskillelsen.

Indledning

Et facadeparti ud for en etageadskillelse (normalt udført af beton – men eventuelt af stål eller træ) kan være kompliceret at projektere og udføre. Udformning af konstruktionen kræver hensyntagen til både:

 • diffusionstæthed,
 • fugt og kondens,
 • vandtæthed ved slagregn,
 • ventilation bag regnskærmen,
 • lufttæthed – både til det fri og imellem etagerne,
 • varmeisolering (kuldebro),
 • brand- og lydtekniske forhold, fx at lyd og brand ikke kan spredes mellem etagerne.

I lette ydervægge med diffusionstæt regnskærm kan kondens normalt undgås ved:

 • at montere en tætsluttende dampspærre på isoleringens varme side,
 • at ventilere med udeluft imellem den diffusionstætte regnskærm og det vindtætte lag, der afdækker isoleringsmaterialet. Derved opnås også trykudligning bag regnskærmen [1].
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader - side 1 Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader - side 2