Gå til hovedindhold

Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser – udformning og fugtforhold i lette facader

Let facade med glasbeklædte facadepartier ud for etageadskillelsen

Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen. Årsagen er ofte utilstrækkelig hensyntagen til fugttransport indefra, fx en manglende eller defekt dampspærre og manglende ventilation bag den tætte facadebeklædning. I erfaringsbladet beskrives problemet, og der opfordres til udførelse af detaljeret projektering i nært samarbejde med facadeleverandøren. Billedet viser en let facade med glasbeklædte facadepartier ud for etageadskillelsen.

ID
(31) 08 12 08

Indledning

Et facadeparti ud for en etageadskillelse (normalt udført af beton – men eventuelt af stål eller træ) kan være kompliceret at projektere og udføre. Udformning af konstruktionen kræver hensyntagen til både:

  • diffusionstæthed,
  • fugt og kondens,
  • vandtæthed ved slagregn,
  • ventilation bag regnskærmen,
  • lufttæthed – både til det fri og imellem etagerne,
  • varmeisolering (kuldebro),
  • brand- og lydtekniske forhold, fx at lyd og brand ikke kan spredes mellem etagerne.

I lette ydervægge med diffusionstæt regnskærm kan kondens normalt undgås ved:

  • at montere en tætsluttende dampspærre på isoleringens varme side,
  • at ventilere med udeluft imellem den diffusionstætte regnskærm og det vindtætte lag, der afdækker isoleringsmaterialet. Derved opnås også trykudligning bag regnskærmen [1].
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.