Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge

Indhold

 • Indledning
 • Krav og anbefalinger
 • Placering af rør
 • Gennemføringer
 • Montagekoblinger
 • Koblingsdåser
 • Rørbøsninger
 • Afløbskoblinger
 • Løsninger udført på stedet
 • Fastholdelse
 • Hvordan skal der tætnes?
  • Membran på yderside
 • BEMÆRK:
  • Membran i konstruktionen
  • Konstruktioner uden membran
  • Tæthed mod væg- eller gulvoverflade
 • Installationsskakte
 • Lækagemeldere

Billedet viser en vådrumsvæg med kraftigt svampeangreb forårsaget af en utæt rørgennemføring udført efter regler fra før 1979.

Dette erfaringsblad gennemgår hvordan brug af montagekoblinger, koblingsdåser og afløbskoblinger - hvis de monteres korrekt - kan sikre tætte rørgennemføringer i vådrumsgulve og -vægge.

Ud over at præsentere myndighedskrav og korrekt arbejdsudførelse i forskelligt udformede konstruktioner beskrives også hvordan man forebygger skader ved indbygning af såkaldte meldesystemer, som synliggør eventuelle utætheder.

Indledning

Figur 2. Montagekobling. Rørgennemføring i væg udført med montagekobling, hvor samlingen mellem det vandførende rør og armatur/tapventil udføres uden for vægkonstruktionen, således at eventuelle utætheder vil vise sig på forsiden af væggen. Montagekoblinger leveres med kompressionssamlinger til både kobberrør og PEX-rør.

Ved vådrum forstås rum med påvirkning af vand eller høj relativ luftfugtighed. Som vådrum regnes alle rum forsynet med gulvafløb (eller badekar selvom der ikke er gulvafløb).
Mange fugtskader i badeværelser og andre vådrum stammer fra utætte afløbs- og vandinstallationer - ofte som resultatet af:

 • Mangelfuld projektering.
 • Uhensigtsmæssige rørgennemføringer i områder med stor vandpåvirkning.
 • Forkert udførelse.

I det følgende gennemgås myndighedskrav til gennemføringer af rør i vægge og gulve samt montering og fastgørelse af rørbøsninger, montagekoblinger (figur 2), koblingsdåser (figur 3) og afløbskoblinger (figur 4).
Herudover er der en kort omtale af meldesystemer der afslører utætte installationer, inden de udvikler sig til skader.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge - side 1 Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge - side 2 Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge - side 3 Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge - side 4