Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion

Erfaringsblad
(29) 05 04 09

Indhold

  • Indledning
  • Forklaring af eksplosionsårsag
    • Dannelse af hydrogen (brint)
  • Boring i galvaniserede rør
  • Andre BYG-ERFA blade om bygningers stabilitet

Som følge af en personulykke gøres hermed opmærksom på risikoen for eksplosion ved boring i galvaniserede stolper, der er nedstøbt i beton. På baggrund af efterfølgende undersøgelser i tilsvarende bærende konstruktioner beskriver dette erfaringsblad dels årsagen til eksplosionen, dels hvordan fremtidige ulykker undgås. Eksplosionen skete i en stolpe i et UNIC 119 kædehus, men konstruktionen kan forekomme i andre bygninger. Fotografiet viser bærende, galvaniserede, lukkede stolper, hvor der er påmonteret et plankeværk.

Indledning

I forbindelse med boring af et hul i en galvaniseret stolpe opstod en eksplosion, hvor en stikflamme medførte forbrændinger på den person, der holdt boremaskinen. Den galvaniserede stolpe er en del af den bærende konstruktion i et UNIC 119 kædehus opført i 1969-70, hvoraf der skønmæssigt er opført cirka 1.700 i Danmark. Stolperne (tykvæggede, varmgalvaniserede firkantrør på 100 x 100 mm) er lukkede i toppen og støbt ned i et betonfundament. Ulykken opstod i forbindelse med en beboers montering af vinkelbeslag til et plankeværk.

Teknologisk Institut har efterfølgende undersøgt en tilsvarende galvaniseret stolpe og øvrige forhold på ulykkesstedet. Anledningen til dette advarselsblad er ulykken i det omtalte UNIC 119 hus, men den pågældende konstruktion kan forekomme i andre bygninger.

Galvaniseret, lukket, bærende stolpe nedstøbt i beton

Figur 1. Galvaniseret, lukket, bærende stolpe nedstøbt i beton.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion - side 1 Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion - side 2