Fugtsugende vindspærreplader

Erfaringsblad
(21) 15 05 05
Emneord

Indhold

  • Indledning
  • Opfugtning af vindspærreplader – og følgeskader foran og bagved
    • Korrosion og sikkerhed
    • Misfarvninger
  • „MgO-pladers“ kemiske opbygning og egenskaber
  • Produktdatablade og egenskaber
  • Undersøgelser og erfaringer med vindspærreplader
  • Fugtopsugning med salt

Byggeplader med magnesium – ofte betegnet „MgO-plader“ – har formodentlig siden 2010 vundet indpas som vindtæt afdækning på et meget stort antal m2 i dansk byggeri. Pladerne har i en række tilfælde vist sig at blive så kraftigt opfugtede af fx udeluft, at der på pladernes overflade udskilles frit saltholdigt vand. Efterfølgende kan vandet dryppe af bag facadebeklædningen eller opfugte vinduer og bagvedliggende konstruktioner samt medføre korrosion af søm, skruer, beslag. Da skadebetingelserne ikke er kendt i detaljer indebærer anvendelse af "MgO-plader" betydelig risiko. Derfor anbefales, disse plader ikke anvendes før problemerne er klarlagt. Billedet viser sokkel og afstandsliste bag facadebeklædning, som er opfugtet af udsivende vand fra „MgO-plader“ i konstruktionen.

Indledning

På baggrund af undersøgelser [1] er der fundet fugtsugende vindspærreplader i flere byggerier. Byggepladerne forhandles under forskellige handelsnavne. Mange af produkterne betegnes „MgO-plader“, men det er dog usikkert, om denne typebetegnelse er entydig.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtsugende vindspærreplader - side 1 Fugtsugende vindspærreplader - side 2