Gå til hovedindhold

Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk

Fugtskadet vindueslysning

Da slagregn altid kan trænge gennem murværk, skal der sørges for afledning af vand fra murværket over muråbninger for fx vinduer og døre. Hvis der er en effektivt virkende fugtspærre (vandafledende lag) over murhullet, hindres vandet i at trænge ind i bygningen og opfugte fx vindueslysninger. Fugtspærren kan opbygges af murpap, metal eller et specialudformet plastprofil. Opfugtning af vindueslysninger ses især, hvis der er anvendt enten specialudformede plastprofiler, eller hvis fugtspærren er glemt eller dårligt udført. I erfaringsbladet gennemgås korrekt placering af fugtspærrer over teglbjælker (tegloverliggere) samt muligheder for udbedring ved vandindtrængning. Billedet viser fugtskadet vindueslysning efter vandindtrængning.

ID
(21) 11 02 24

Indledning

I nyere byggeri – især bygninger uden beskyttende udhæng – konstateres ofte fugtskjolder over vinduer og døre i murede ydervægge. Årsagen kan fx være en utæt murkrone [1], men fugtgenerne kan oftest henføres til utæt murværk (uden fyldte fuger) og manglende eller mangelfuld fugtspærre over muråbningerne – herunder anvendelse af specialplastprofiler, fx TB-render® (TB = TeglBjælke).

Murværk kan opsuge meget vand, men der kan forekomme perioder med slagregn, hvor vand løber ned på bagsiden af murværket. Hvis vandet ikke ledes væk, kan indtrængende vand også medføre fx fugtskade på gulv, skimmelvækst på ydervæggenes indvendige overflade samt trænedbrydende svampe i vindues- og dørpartier.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.