Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Frisklufttilførsel til opstillingsrum for gaskedler

Motorstyret friskluftspjæld

Problem: Ved installation af gaskedler med åbent forbrændingskammer og atmosfæriske brændere - dvs. kedler hvor brænderen tilføres luft fra opstillingsrummet og er tilsluttet skorsten eller aftrækskanal ført over tag stilles der krav om frisklufttilførsel til opstillingsrummet. Dette medfører varmetab fra rummet og ofte generende træk for såvel mennesker som husdyr. I enkelte tilfælde har friskluftåbninger i ydervæg - der skal have et frit areal på ca. 60-100 cm2 - medført frosne vandledninger i rummet. Disse gener forsøges ikke sjældent afhjulpet af ejeren/brugeren ved at friskluftåbninger tilstoppes eller tildækkes. Herved kan der i værste fald opstå en situation, hvor gasforbrændingen bliver ufuldstændig og hvor en del af forbrændingsprodukterne strømmer ud i opstillingsrummet, i stedet for op i skorsten/aftrækskanal. Ufuldstændig forbrænding er bl.a. karakteriseret ved et relativt stort kulilteindhold i forbrændingsprodukterne og der kan således opstå fare for kulilteforgiftning.

ID
(56) 92 09 02
Emneord