Gå til hovedindhold

Forkomprimerede fugebånd i ydervægge

Opfugtet, mosbegroet og nedbrudt fugebånd

I bygningsfacader ses ofte ældre løstsiddende, forvredne, misfarvede eller nedbrudte fugebånd, der kan medføre såvel opfugtning, vandskader, trækgener som risiko for råd og vækst af skimmelsvampe. dette erfaringsblad gennemgås de hyppigste årsager til problemer ved anvendelse af forkomprimerede fugebånd samt hvordan de kan undgås og eventuelle skader udbedres. Desuden beskrives hvilke hensyn, der skal tages i forbindelse med valg af fugematerialer, projektering og arbejdsudførelse for at opnå velfungerende fuger med god bestandighed. På billedet ses et opfugtet, mosbegroet og nedbrudt fugebånd i en ydervæg med skader i bagvedliggende konstruktioner.

ID
(41) 06 06 28

Indledning

Forkomprimerede fugebånd (i det følgende benævnt fugebånd) er under normale forhold enkle at montere, og de giver hurtigt fugen et ensartet udtryk. Herudover medfører fugebåndets diffusionsegenskaber – i modsætning til fugemassefuger – at de kan anvendes i fuger, hvorigennem der skal kunne passere vanddamp. For at opnå fugebåndets tekniske og æstetiske egenskaber forudsættes dog en egnet fugekonstruktion samt at fugebåndet er korrekt dimensioneret og monteret.

Nedbrudte, men også løstsiddende fugebånd kan medføre utætheder, trækgener, varmetab og indtrængning af vand i bagvedliggende materialer og konstruktioner. Vær opmærksom på, at ligesom fugemasser har fugebånd ofte en kortere levetid end de konstruktioner, som de er monteret i. Derfor anbefales, at fugebåndene efterses regelmæssigt, og at de – afhængigt af tilstand – udskiftes med tiden.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.