Gå til hovedindhold

Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton

Forankring og stabilisering af småhuse

Utilstrækkelig stabilitet i småhuse er ofte skyld i revnedannelse i væggene. Problemet opstår, når der ikke er tilstrækkelig mulighed for at føre de vandrette vindkræfter fra loft til fundament. Det er formålet i dette BYG-ERFA blad at få klarlagt problemerne og årsagerne samt at angive praktisk anvendelige løsninger for huse bygget med letbeton med lav egenvægt. I samme række af BYG-ERFA blade er udgivet Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) 96 12 09, Statik i stabile småhuse (29) 96 12 10, Konstruktioner i stabile småhuse (29) 96 12 11 og Stabilisering af eksisterende småhuse (29) 96 12 12.

ID
(29) 96 12 13

Indledning

Udviklingen inden for byggeri med vægge konstrueret af materialer med en egenvægt mindre end ca. 250 kg pr. m væg, såsom porebeton eller letklinkerbeton, har ført til en bedre udnyttelse af materialernes styrkeegenskaber. Det stiller naturligvis større krav til producenter, projekterende og udførende i form af ensartede produkter, gennemarbejdet projektgrundlag og godt håndværk. Nuværende praksis inden for byggeriet, heriblandt de ofte begrænsede ressourcer der tildeles projektfasen samt utilstrækkeligt tilsyn ved udførelsen, har medført mange forskellige typer af svigt i småhusene.

Problemerne

I småhusbyggeriet er det typisk væggene der skades, når der sker stabilitetssvigt, da væggene er det mellemled, der skal føre kræfterne fra tag til fundament. Disse svigt fører til revner i væggene og er beskrevet i BYG-ERFA blad i samme serie (29) 96 12 09 Typiske svigt i småhuses stabilitet.

​​​​​​​Årsagerne

De mest almindelige årsager til at fejl opstår i småhusbyggeriet er utilstrækkeligt gennemarbejdet projektgrundlag, mindre god håndværksmæssig udførelse kombineret med, at de fleste småhuse opføres uden tilstrækkeligt tilsyn. Man har i dag et godt billede af de faktiske årsager, men i de fleste tilfælde er svigtet opstået som en kombination af flere forhold, således at det er vanskeligt at fastlægge en entydig årsag. Fejl opstår typisk under opførelsen af byggeriet, hvilket gør det vanskeligt at fastlægge årsagen ved et senere eftersyn.

Løsningen

For at opnå stabilitet i et hus er det afgørende, at der foretages en statisk beregning inklusive en stabilitetsberegning. Stabilitetsberegningen skal eftervise, at vindkræfterne kan optages af væggene. Derudover skal de nødvendige samlingsdetaljer udføres korrekt, således at kraftforløbet i huset bliver som forudsat i det statiske system. Statiske beregninger til dokumentation af stabiliteten kan udføres ved brug af eksempelvis [4] eller [5].

Et øget tilsyn vil af finansielle årsager næppe blive realiseret i småhusbyggeriet. Småhusbyggeriet må derfor baseres på enkle løsninger, hvor bygningernes stabilitet sikres på en ukompliceret måde. I vægge af byggematerialer med lav egenvægt vil der i nogle tilfælde være behov for at udføre forankringsforanstaltninger til stabilisering for vindpåvirkning.

Dette blad angiver eksempler på løsninger til vægge af letbeton, som ofte anvendes i de bærende konstruktioner i småhusbyggeriet, men løsningerne er generelle og kan tilpasset benyttes til andre typer af lette vægge. Det er vigtigt at producenter og projekterende får videreformidlet disse løsninger til de udførende via enkle anvisninger og projektbeskrivelser.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.