Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fejlplaceret armering i udkragede betonaltanplader

Altannedstyrtning

Problem: Mange udkragede altan- og altangangplader af jernbeton, som er støbt sammen med etagedækkene, har forringet bæreevne som følge af konstruktionsfejl og rust, ofte uden synlige tegn på defekter. En hyppig konstruktionsfejl er, at armeringsjernene er placeret for lavt i betonpladen. I enkelte tilfælde er altanganges bæreevne katastrofalt forringet ved, at hovedarmeringen er lagt forkert, parallelt med facaden, så kun de svagere dimensionerede lastfordelingsjern har fat i etagedækket. Begge konstruktionsfejl giver i sig selv øget risiko for nedstyrtning. Risikoen kan yderligere forøges ved korrosion af de bærende armeringsjern, der går ind i etagedækkene, især hvis korrosionen sker helt inde ved facaden eller bagved. Korrosion af de bærende armeringsjern kan også svække altanganges bæreevne kritisk, selv om armeringen er korrekt placeret.

Annulleret
01. januar 2000
ID
(23) 86 09 16