Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger

Fuge med revnedannelse

Det er let at udpege dårligt udført fugearbejde i billedet til venstre som årsag til f.eks. trækgener, varmetab og indtrængende vand. Vanskeligere kan det være at finde den egentlige årsag til fugesvigt i højre billede. Og meget svært er det at identificere en eksisterende fugemasse, når der skal foretages en fugeudskiftning. Dette BYG-ERFA blad giver retningslinier for løsning af de problemer, der ofte er knyttet til renovering af fuger - med hovedvægten lagt på fugemassefuger.

Forfattere

Erik Brandt
Civilingeniør, seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi/Aalborg Universitet
www.sbi.aau.dk
ebr@sbi.aau.dk

Alice Kjær
Civilingeniør
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi/ Aalborg Universitet
www.sbi.dk

Logan Nørgaard
Arkitekt
Nivå

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.