Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger

Erfaringsblad
(41) 95 06 27
Emneord

Indhold

 • Fugers holdbarhed
 • Påvirkninger af fuger
 • Fugeslip og fugebrist
 • Fugetyper
 • Fugematerialer
 • Fejlfinding
 • Identifikation af fugemasse
 • Undersøgelse før fugeudskiftning
 • Anvendelse af nye fugematerialer
 • Udførelse af fugeudskiftningen
 • Kontrol og vedligehold af fuger

Det er let at udpege dårligt udført fugearbejde i billedet til venstre som årsag til f.eks. trækgener, varmetab og indtrængende vand. Vanskeligere kan det være at finde den egentlige årsag til fugesvigt i højre billede. Og meget svært er det at identificere en eksisterende fugemasse, når der skal foretages en fugeudskiftning. Dette BYG-ERFA blad giver retningslinier for løsning af de problemer, der ofte er knyttet til renovering af fuger - med hovedvægten lagt på fugemassefuger.

Fugers holdbarhed

Det er en generel erfaring, at fugematerialer nedbrydes og at fuger fra tid til anden skal udskiftes. På forhånd er det sjældent muligt at angive en sandsynlig levetid for en fuge, idet der er store variationer i de aktuelle påvirkninger. Tidspunktet for fugeudskiftning vil i øvrigt også afhænge af, hvor nedslidt et udseende man vil acceptere.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger - side 1 Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger - side 2 Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger - side 3 Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger - side 4