Fejlkilder ved anvendelse af elektriske fugtighedsmålere

Erfaringsblad
(49) 82 05 20 (annulleret)

Problem

Måling af træfugtighed ved hjælp af elektrisk træfugtighedsmåler med dybdeelektroder kan ofte give misvisende resultater.

Misvisende resultater eller forkert brug af måleinstrumentet kan have flere følgevirkninger.

■ Falsk tryghed i forbindelse med vurdering af risiko for svampeangreb.

■ For tidlig indbygning af bygningsdele, til hvilke der er stillet krav om maksimal træf ugtighedsprocent.

Erfaringsbladets sider

Fejlkilder ved anvendelse af elektriske fugtighedsmålere - side 1 Fejlkilder ved anvendelse af elektriske fugtighedsmålere - side 2