Gå til hovedindhold

Fastgørelse af nedhængte lofter

Nedhængt gipsloft, som faldt ned uden varsel

Foto: Jens Wichmand Jørgensen.

Fotografiet viser et nedhængt loft, som faldt ned uden varsel og ydre påvirkninger. Dette er blot et af flere eksempler på svigt i forbindelse med såvel projektering som udførelse af nedhængte lofter. I erfaringsbladet gennemgås årsager til mangelfuld fastgørelse, og hvor der forudsættes opmærksomhed ved udførelse af nedhængte lofter, fx anvendelse af egnede ophængningsbeslag, skruer og dyvler.

ID
(37) 10 08 18

Indledning

I forbindelse med projektering af nedhængte lofter omfatter materialet til de udførende kun sjældent beskrivelser af beslag og befæstelsesmetode, idet der forudsættes anvendt „standardløsninger“. Disse er dog ikke klart beskrevet af hverken loftleverandører eller leverandører af befæstigelser. Derfor foregår den udførendes valg af ophængningsmaterialer for det aktuelle loft ofte ud fra oplysninger i produktkataloger om fx:

  • stropafstande og belastninger,
  • stroptype og fastgørelse (dyvel og skrue),
  • strop-, dyvel- og skruedimensioner (hvor bæreevnen er større end belastningen for den enkelte strop).

Medmindre andet er foreskrevet, anvendes ofte båndjern eller afskårne hulbånd som stropper. For at sikre korrekt loftshøjde tildannes hulbåndet normalt ved at bukke den øvre del med en hammer over en træklods (figur 2). Herved overføres kræfterne fra det nedhængte loft til skruen og dyvlen – ofte uden hensyntagen til valg af ophængningssystem.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.