Gå til hovedindhold

Traditionelt, fast undertag med vingetagsten

fast undertag af tagpap på krydsfiner

Et traditionelt, fast undertag i form af tagpap på et underlag af brædder blev før i tiden blot kaldt for 'brædder og pap'. I dag anvendes denne betegnelse ofte for både brædder, krydsfiner eller OSB-plader som underlag for tagpap. I dette erfaringsblad omtales en række særlige forhold i forbindelse med anvendelsen - herunder krav til konstruktioner og materialer. Indledningsbilledet viser renoveringen af et ældre tag, hvor understrygning af vingetagsten erstattes med et traditionelt, fast undertag bestående af tagpap på krydsfiner.

ID
(27) 05 06 28

Indledning

I dette erfaringsblad defineres et "traditionelt, fast undertag" som et tagpapdækket, trædefast underlag af enten rupløjede brædder, krydsfinerplader eller OSB-plader (Oriented Strand Board). Erfaringen viser, at denne type undertag udgør et velegnet underlag for afledning af vand, som trænger gennem åbne tagbeklædninger, fx vingetegl. Faste undertage kan anvendes på tagkonstruktioner med ned til 25° taghældning og under særlige omstændigheder ned til 11°. I princippet kan tagbeklædninger af vingetagsten betragtes som en klimabeskyttelse af det underliggende vandtætte lag tagpap.

Vingetagsten

Figur 1. Vingetagsten er en relativt åben tagdækning, som medfører, at undertaget belastes fra regn og UV-bestråling. Hjørnesamlinger anbefales dog begrænset til at følge angivelser i Tegl 36 [6].

taglægning

Figur 2. Omhyggelig lægtning og udmåling af lægteafstand ud fra de anvendte vingetegls mål kan bidrage til at minimere åbningerne mellem tagstenenes hjørner og dermed øge tagdækningens tæthed.

undertag

Figur 3. Med et traditionelt, fast undertag opnås et robust underlag for arbejdsudførelsen og dermed mindre behov for reparation af skade som følge af byggeprocessen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.