Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Defekte elkabler i gulvvarmeanlæg

Beskadiget varmekabel

Problem: 

Opvarmning med varmekabler i gulve i bolig- og erhvervsbyggeri har fået en stor udbredelse. Det skønnes, at der årligt indstøbes mere end 1 mill. m. elvarmekabel. Problemer med et gulvvarmeanlæg består ofte i ujævn varmeafgivelse, for lav eller for høj effekt, i nogen temperaturreguleringsmulighed eller utilstrækkelig gulvisolering. Et alvorligere problem er et totalt driftsstop, som kan opstå efter kortere eller længere tids drift. Årsagen hertil kan fx være lækage som følge af:

  • Overophedning ved krydsende eller tætliggende varmekabler.
  • Overophedning fx ved »modvarmeafgivelse« fra brændeovne, møblering eller fast rumindretning.
  • Overophedning foranlediget af fx elvarmekablets nedpresning i isoleringsmateriale, partiel afdækning af kablet med løse isoleringstotter eller mangelfuld omstøbning.
  • Mekanisk beskadigelse af kablet ved anvendelse af plugs eller skruer i forbindelse med montering af badeværelsesudstyr m.v.
  • Mekanisk beskadigelse ved tryk, stød eller bøjning i forbindelse med transport, udlægning eller omstøbning.
ID
(56) 80 06 16
Emneord