Gå til hovedindhold

Eksponeringsklasser – bestemmelse i projekteringsfasen

Murværk tæt på en sokkel med en påvirkning af bl.a. tøsalt

Murværk tæt på en sokkel med en påvirkning af bl.a. tøsalt. Murværket er ikke egnet til den forekommende eksponering, og derfor er der opstået afskalninger.

Murværk – tegl og mørtel – deklareres til de aktuelle eksponeringsklasser, hvori murværket er placeret. Dette forhold bør undersøges tidligt i projekteringsfasen. Sker det ikke, er der risiko for skader i form af afskalninger og afmeling. Dette erfaringsblad beskriver eksponeringsklasserne i en række situationer, der ikke er beskrevet i murværksnormen.

ID
(21) 19 09 03

Indledning

Eksponeringsklasser for murværkskonstruktioner beskriver murværkets påvirkninger fra vand, frost, salt og kemiske stoffer. Eksponeringsklasserne er opdelt i klasserne MX1-MX5, med underopdelingen som angivet i tabel 1. 1, 2 Eksponeringsklasserne anvendes til at kategorisere de påvirkninger, som murværket er udsat for, så producenterne entydigt kan deklarere, hvor materialerne kan anvendes. En omtrentlig sammenhæng med de tidligere miljøklasser er:

  • Passivt miljø: MX1
  • Moderat miljø: MX2 til MX 3.1
  • Aggressivt miljø: MX 3.2 til MX5.

Eksponeringsklasserne er angivet i Eurocodes og tilhørende nationale annekser for murværkskonstruktioner for forskellige grundlæggende konstruktioner 2-5, figur 1.

Eksponeringsklasser i Eurocode 6

Tabel 1. Eksponeringsklasser i Eurocode 6 1-2, der giver eksempler på bygningsdele i eksponeringsklasserne.

Forslag til valg af eksponeringsklasser for murværk ud fra fugtbelastningen

Figur 1. Forslag til valg af eksponeringsklasser for murværk ud fra fugtbelastningen. Fugtbelastningen er tegnet ud fra annex A i EN 1996-2. 2

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.