Gå til hovedindhold

Efterimprægnering af træ i bygninger

Efterimprægnering ved overfladebehandling af en tagkonstruktion

Bygningsdele med begyndende råd og svampeangreb eller angreb af træødelæggende insekter kan efterimprægneres, så levetiden forlænges betydeligt. Imprægneringen kan foretages på både vinduer, yderdøre og andre udsatte trækonstruktioner, fx bjælkelag og tagkonstruktioner. I dette erfaringsblad præsenteres hvor og hvordan man kan efterimprægnere træværk og forskellige imprægneringsmetoder og produkter. Desuden beskrives forundersøgelser, vurdering af henholdsvis udskiftning, reparation og eventuelle konstruktionsændringer. Indledningsbilledet viser efterimprægnering ved overfladebehandling af en tagkonstruktion.

ID
(29) 00 10 16

Indledning

I 1960’erne og 70’erne konstateredes hurtig nedbrydning i mange uimprægnerede, udendørs trækonstruktioner, fx vinduer, yderdøre og spærender. Derfor blev der udviklet systemer til efterimprægnering af udsat træværk. Disse metoder og produkter er siden anvendt til såvel reparation som forebyggelse af svampeskader samt til beskyttelse af nyt træværk i dimensioner, der ikke lagerføres med industriel imprægnering. For at opnå den ønskede effekt ved bekæmpelse eller forebyggelse af svampe og insektangreb gennem efterimprægnering forudsættes kendskab til de forskellige produkter og metoder. Den fulde udnyttelse af efterimprægneringen forudsætter desuden grundigt forarbejde, omhyggelig udførelse og eventuel korrekt efterfølgende malebehandling.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
110 kr.