Gå til hovedindhold

Dæk over terræn i pavillonbyggeri

Pavillonbyggeri

I 1980'erne og 90'erne blev der bygget mange pavillonbygninger til institutioner, midlertidige kontorer og indkvartering af flygtninge - og der opføres stadig mange af disse bygninger. I adskillige tilfælde er der konstateret fugtproblemer og vækst af skimmelsvampe som følge af utilstrækkelig fugtbeskyttelse af dækkonstruktionen og for ringe ventilation af hulrummet under dækket. I dette blad redegøres for hidtidige erfaringer med fugtproblemer. Desuden bringes forslag til forebyggelse af fugtskader i nyt pavillonbyggeri ved fx forbedret ventilation og øget varmeisolering samt ændret udformning af dækkets konstruktion.

ID
(19) 03 12 29

Indledning

Etablering af pavillonbygninger er en hurtig og effektiv måde at få opført såvel midlertidige som mere permanente institutioner og kontorbygninger. Der er imidlertid i adskillige tilfælde konstateret opfugtning af bunden af dækket mod terræn og efterfølgende vækst af skimmelsvampe – og undertiden også råd eller svampeskader. Nærmere undersøgelser viser, at selv om de typiske regler for ventilation [1] har været anvendt, er ventilationen i mange tilfælde ikke tilstrækkelig til at undgå fugtproblemer. I det følgende gennemgås de væsentligste forhold i forbindelse med sikring imod opfugtning af dækket, fx:

  • Fugtforhold i hulrummet under dækket
  • Varmeisolering
  • Ventilationsforhold, "skørter" og fugtbeskyttelse.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.