Dæk over terræn i pavillonbyggeri

Erfaringsblad
(19) 03 12 29

Indhold

 • Indledning
 • Fugtforhold i hulrummet under dæk
 • Varmeisolering
 • Ventilationsforhold
 • "Skørter"
 • Hvad er en pavillonbygning – og hvordan er den etableret?
 • Fugtbeskyttelse
 • Placering af vandførende rør
 • Hulrum imellem væggene i nabopavilloner
 • Bemærk

I 1980'erne og 90'erne blev der bygget mange pavillonbygninger til institutioner, midlertidige kontorer og indkvartering af flygtninge - og der opføres stadig mange af disse bygninger.

I adskillige tilfælde er der konstateret fugtproblemer og vækst af skimmelsvampe som følge af utilstrækkelig fugtbeskyttelse af dækkonstruktionen og for ringe ventilation af hulrummet under dækket.

I dette blad redegøres for hidtidige erfaringer med fugtproblemer.

Desuden bringes forslag til forebyggelse af fugtskader i nyt pavillonbyggeri ved fx forbedret ventilation og øget varmeisolering samt ændret udformning af dækkets konstruktion.

Indledning

Ventilation etableret i gavlen

Figur 1. Pavillonbygning, hvor ventilation er etableret i gavlen.

Etablering af pavillonbygninger er en hurtig og effektiv måde at få opført såvel midlertidige som mere permanente institutioner og kontorbygninger.
Der er imidlertid i adskillige tilfælde konstateret opfugtning af bunden af dækket mod terræn og efterfølgende vækst af skimmelsvampe – og undertiden også råd eller svampeskader.
Nærmere undersøgelser viser, at selv om de typiske regler for ventilation [1] har været anvendt, er ventilationen i mange tilfælde ikke tilstrækkelig til at undgå fugtproblemer.
I det følgende gennemgås de væsentligste forhold i forbindelse med sikring imod opfugtning af dækket, fx:

 • Fugtforhold i hulrummet under dækket
 • Varmeisolering
 • Ventilationsforhold, "skørter" og fugtbeskyttelse.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Dæk over terræn i pavillonbyggeri - side 1 Dæk over terræn i pavillonbyggeri - side 2