Gå til hovedindhold

Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne

Bygninger med udsat beliggenhed

Forkert bedømmelse af vindforhold kan få alvorlige følger for et byggeri, fx fugtskader, manglende komfort og eventuelt kollaps. Der er regler for bedømmelse af vindens påvirkninger ved statiske beregninger. Bedømmelse af bygningsfysiske løsninger er mindre veldefineret. Her benyttes "udsat beliggenhed" ved krav om bedre løsninger end normalt. I forbindelse med undertage har DUKO valgt at tage udgangspunkt i terrænkategorier. Erfaringsbladet beskriver betydningen af vinden – og terrænkategori – for krav til en bygnings ydeevne samt et grundlag for fastlæggelse af, hvilken terrænkategori en bygning befinder sig i. Billedet viser Sjællands vestkyst syd for Kalundborg.

ID
(99) 09 11 06

Indledning

Vindforholdene nær bygninger har på flere måder betydning for planlægning og projektering:

  • Ekstrem vind (orkan) bestemmer ofte krav til de bærende konstruktioners styrke, herunder fastgørelser af konstruktionsdele, tagdækning og tagisolering [1].
  • Hård vind sammen med (slag)regn bestemmer krav til kvaliteten af detailløsninger, der har betydning for klimaskærmens tæthed, fx ved undertage.
  • Hård vind i kombination med sne bestemmer tilsvarende krav til kvaliteten af detailløsninger af betydning for klimaskærmens tæthed for fygesne.
  • Normal vind omkring bygninger er bestemmende for anvendelsen af udearealer, fx terrasser [2].

Forkert bedømmelse af vindforhold i forbindelse med et byggeri kan medføre fx kollaps og fugtskader. Bemærk, at manglende komfort ved ophold på terrasser og udearealer i bygningers omgivelser ikke behandles her. Vindkræfterne på en bygningsdel er især bestemt af:

  • terrænforhold,
  • bygningsdelens højde over terræn,
  • bygningens orientering og afstand til lægivere samt afstand til fx Jyllands vestkyst og Ringkøbing Fjord.

Ved bærende konstruktioners sikkerhed skal der tages hensyn til de angivne detaljerede regler for beregning af vindens belastninger på forskellige dele af bygningen [3, 4, 5]. Det indebærer hensyntagen til alle ovennævnte forhold af betydning for vindens styrke. Der stilles ikke samme formelle krav til sikkerheden for klimaskærmens tæthed i forhold til slagregn og fygesne, men det er velkendt, at "udsat beliggenhed" fordrer bedre løsninger end normalt. "Udsat beliggenhed" er svagt eller ikke defineret. DUKO [6] og MURO [7] tager udgangspunkt i de terrænkatagorier, som defineres i [3]. I det følgende fremlægges et generelt grundlag for fastlæggelse af vindkræfternes størrelse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.