Gå til hovedindhold

Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer

CE-mærkning

Op mod 80% af alle byggevarer CE-mærkes. CE-mærket sikrer, at byggevarerne deklareres på en ensartet måde. Mærket er primært indført for at sikre fri og lige adgang til det europæiske marked. Mærket er populært sagt et ”rejsepas”. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke eller en godkendelse af byggevaren. Det fortæller heller ikke, hvorvidt byggevaren er egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet. Desværre tror køberen – bygherren og rådgiveren – dog ofte, at CE-mærket er et kvalitetsstempel. Det betyder, at byggevarer i nogle tilfælde anvendes i løsninger, som ikke fungerer som ventet. Dette erfaringsblad giver en indføring i, hvordan byggevaremarkedet fungerer efter indførelsen af CE-mærket, og hvordan køberen sikrer sig, at relevante krav til byggevarerne er opfyldt.

ID
(99) 17 06 05

Indledning

Fremstilling, markedsføring, salg og anvendelse af byggevarer inden for det europæiske område er reguleret gennem en række fælleseuropæiske regler. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen informerede i 2016 om disse regler under overskriften ”Kend din byggevare” [1]. Med reglerne har byggevaremarkedet ændret karakter. De fælles regler betyder, at deklarerede egenskaber i CE-mærkningen kan regnes for gældende overalt i Europa, og at varerne kan forhandles frit. Generelt må markedsføringen af byggevarer med CE-mærkning - hvor den deklarerede ydeevne svarer til kravene for en given anvendelse - ikke hindres af særlige nationale regler eller betingelser [1]. Myndighederne i EU´s medlemsstater håndhæver EU-regler om byggevarers frie adgang til markedet. Reglerne har medført et øget udbud af byggevarer og en øget mulighed for at udvikle nye løsninger. Men de har også øget risikoen for, at uegnede produkter vinder indpas.

Forkortelser CE-mærkning
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.