Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger

Erfaringsblad
(99) 16 08 30
Emneord

Indhold

 • Indledning
  • Koordinering med sikkerhed og sundhed
 • Brandværnsforanstaltninger og aftalegrundlag ved byggearbejde
 • Projektering og planlægning
 • Byggepladsens indretning
 • Byggepladsindretning og Plan for sikkerhed og sundhed
 • Midlertidig af- og inddækning
 • Arbejdsudførelse – foranstaltninger
 • Daglige rutiner
 • Døre, åbninger og gennemføringer
 • Brandvagt og alarmanlæg
 • „Varmt arbejde“ og brug af åben ild
 • Slukning og alarmering
 • Brandstrategirapport
 • Brand- og flugtvejsplan

En del af de brande, der forekommer i ældre – herunder fredede – bygninger, opstår i forbindelse med større eller mindre ombygninger, renoveringer og andre bygningsarbejder. Til brug for fredede ejendomme er udgivet et cirkulære om brandværnsforanstaltninger ved bygningsarbejder, som i vid udstrækning også er anvendeligt ved andre ældre bygninger. I nedenstående omtales på dette grundlag særlige brandmæssige forhold i forbindelse med såvel projektering, arbejdstilrettelægning, byggepladsens indretning, alarmering og selve arbejdsudførelsen.

Indledning

Ved renovering og tilsvarende byggearbejde på ældre – fx fredede og bevaringsværdige – bygninger, er der især risiko for brand, fx hvis:
 • dele af bygningsoverflader er fjernet,
 • bygningens brandmæssige opdeling er helt eller delvist fjernet,
 • der åbnes op i brandadskillende bygningsdele – fx brandsektionsvægge og etageadskillelser – uden at der etableres midlertidig brandlukning,
 • der konstateres „uforudsete hulrum“,
 • branddøre blokeres,
 • der udføres „varmt arbejde“, dvs. arbejdsprocesser med åben ild eller anden udvikling af varme og gnister,
 • der kun arbejdes i dele af en bygning (dvs. at den resterende del – hvor der ikke ombygges – skal kunne fungere uafhængigt af de områder, der er under ombygning),
 • der er placeret store oplag af brændbare byggematerialer i bygningen.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.