Gå til hovedindhold

Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger

Forebyggelse af brand i fredet bygning ved renovering

En del af de brande, der forekommer i ældre – herunder fredede – bygninger, opstår i forbindelse med større eller mindre ombygninger, renoveringer og andre bygningsarbejder. Til brug for fredede ejendomme er udgivet et cirkulære om brandværnsforanstaltninger ved bygningsarbejder, som i vid udstrækning også er anvendeligt ved andre ældre bygninger. I nedenstående omtales på dette grundlag særlige brandmæssige forhold i forbindelse med såvel projektering, arbejdstilrettelægning, byggepladsens indretning, alarmering og selve arbejdsudførelsen.

ID
(99) 16 08 30

Indledning

Ved renovering og tilsvarende byggearbejde på ældre – fx fredede og bevaringsværdige – bygninger, er der især risiko for brand, fx hvis:
 • dele af bygningsoverflader er fjernet,
 • bygningens brandmæssige opdeling er helt eller delvist fjernet,
 • der åbnes op i brandadskillende bygningsdele – fx brandsektionsvægge og etageadskillelser – uden at der etableres midlertidig brandlukning,
 • der konstateres „uforudsete hulrum“,
 • branddøre blokeres,
 • der udføres „varmt arbejde“, dvs. arbejdsprocesser med åben ild eller anden udvikling af varme og gnister,
 • der kun arbejdes i dele af en bygning (dvs. at den resterende del – hvor der ikke ombygges – skal kunne fungere uafhængigt af de områder, der er under ombygning),
 • der er placeret store oplag af brændbare byggematerialer i bygningen.

Koordinering med sikkerhed og sundhed

For at opnå god brandsikring i byggefasen anbefales, at brandmæssige forhold indarbejdes i alle byggeriets faser og koordineres med øvrige sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter. Brandrisikoen øges ved byggearbejde, fordi mange personer – uden detaljeret kendskab til bygningens indretning – opholder sig i eller ved bygningen. Herudover kan stilladser og lignende i forbindelse med bygningsarbejdet besværliggøre brandvæsenets indsats. For at reducere risiko for brand i forbindelse med bygningsarbejder på fredede bygninger, er udarbejdet en instruks for brandværnsforanstaltninger [1, 2], som omfatter krav til fx:
 • arbejdets tilrettelæggelse,
 • byggepladsens indretning,
 • orden på byggepladsen,
 • slukningsmuligheder.

Instruksen er også anvendelig for andre ældre bygninger.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.