Om BYG-ERFA

BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Formidlingen sker primært gennem erfaringsblade. Erfaringsbladene er en del af ”alment teknisk fælleseje”.

BYG-ERFA blev etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation efter retningslinjer udstukket af:

I dag er BYG-ERFA en fond

 

 • medvirker til øget teknisk kvalitet i byggeriet ved indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer, så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt
 • formidler dokumenterede byggetekniske erfaringer
 • redegør for afhjælpning af konstaterede problemer og henviser til erfaringsmæssigt gode og enkle byggetekniske løsninger
 • videregiver de byggetekniske erfaringer, så resultaterne indarbejdes videst muligt i byggeriets praksis.

Alle de byggetekniske erfaringsblade udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen, hvorefter de kvalitetssikres af BYG-ERFA’s teknikergruppe.

Bladene forsynes med dato for færdiggørelse, og indholdet beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet.

For hvem?

Erfaringsformidlingen er især rettet til:

 • projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører
 • udførende håndværkere og entreprenører
 • bygningsansvarlige, vedligeholdelses- og driftspersonale
 • boligorganisationer og byfornyelsesselskaber
 • byggevareproducenter og -leverandører
 • administratorer, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber
 • offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder
 • boligejere.