Gå til hovedindhold

Brydning af beton

Overfladebehandling af beton med spuling

Ved ombygning/reparation af betonkonstruktioner kan en brydning af beton blive nødvendig. Valg af brydningsmetode skal tage hensyn til betonkvalitet (styrke og armering), eventuelt ønske om bibeholdelse af armering og eventuelle krav til de brudgrænseflader, som nedbrydningen skaber. I særlig grad skal der tages hensyn til miljøgener som vibrationer, støj og støv. Da der samtidig er en betydelig usikkerhed vedrørende arbejdsydelse og økonomi, er det nødvendigt, at arbejdet planlægges grundigt. I dette blad sammenfattes i skemaform de mange krav og hensyn, som skal overvejes, inden arbejdet iværksættes.

ID
(29) 98 05 28
Erstatter
Udgave
2

Generelle retningslinier

 • Udstræk brydningsområdet til et sådant omfang, at der er mulighed for indsættelse af det optimale værktøj. Efterstøbning er billigere end brydning af mindre betonpartier.
 • Begræns håndhugning til et absolut minimum. Håndhugning er dyrt og belastende for mandskabet.
 • Tilpas konturen af brydningsområdet til de relevante betonbrydningsmetoder. Undgå skarpkantede udsparinger, hvor det ikke er absolut nødvendigt.
 • Hver enkelt brydningsopgave kræver sin helt specifikke betonbrydningsmetode eller kombination af metoder. Brydning af store partier kræver grove metoder, brydning af små partier og rensning kræver finere metoder.
 • Beton med styrke på over 40 MPa er meget vanskelig at håndhugge.
 • Brydning af beton på større overfladearealer (afskrælning) i lag med tykkelse mellem 50 og 250 mm kræver nærmere overvejelser med hensyn til valg af metode. Der kan anvendes flere forskellige metoder: Hugning, sprængning eller spuling. Overfladebehandling i en dybde op til ca. 50 mm gennemføres med spuling (se indledningsbilledet) og eventuelt håndhugning. Brydning af beton i tykkelser over 250 mm gennemføres ved maskinhugning og sprængning.

På side 2 er beskrevet en række metoder til brydning, de primære anvendelsesområder og ulemperne, som er knyttet til metoderne.

Tabel
Sprængladning

Figur 1. Montering af sprængladninger på underside af betonbjælke.

Betonbjælke efter sprængning

Figur 2. Samme bjælke som på figur 1 efter sprængning.

Konsol under altangang

Figur 3. Konsol under altangang, hvor beton er fjernet ved sprængning, uden at vinduer i umiddelbar nærhed er beskadiget.

Altanforkant

Figur 4. Altanforkanter er fjernet ved først at skære med vinkelsliber. Derefter er resten fjernet ved hugning med håndholdt værktøj.

Henvisninger

 1. Planlægning, projektering og udførelse af nedrivningsarbejder.
  Arbejdsrapport fra Miljøministeriet nr. 12, 1988.

 2. Vejledning om hånd-arm vibrationer.
  AT-meddelelse nr. 4.06.2., 1985.

 3. Arbejde med højtryksrenseanlæg.
  AT-meddelelse nr. 4.04.16., 1990.

 4. Sandblæsning
  AT-anvisning nr. 4.2.1.1., 1991.

 5. Støj på arbejdspladsen.
  AT-meddelelse nr. 4.06.1., 1995.

 6. Grænseværdier for stoffer og materialer.
  AT-anvisning nr. 3.1.02., 1996.

 7. Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. Teknik. Miljø. Genanvendelse.
  SBl-anvisning 171. Statens Byggeforskningsinstitut, 1991.

Forfattere

Ole Viggo Andersen
Akademiinginiør
Niras
www.niras.dk

Erik K. Lauridzen
Ingeniør
DEMEX Rådgivende Ingeniører A/S

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.