Gå til hovedindhold

Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage

Brandteknisk lukning af spalter

I de senere år er der i en række tilfælde opstået brand ved renovering eller merisolering af tagpaptage. Brandårsagen har ofte været, at støv og andet organisk materiale (fx edderkoppespind) er blevet antændt i et ventileret hulrum i forbindelse med ”varmt arbejde” på taget. For at undgå brand må det ved projekteringen og udførelsen sikres, at spalter ned til hulrummet, fx mellem ovenlys og tagflade, lukkes brandteknisk tæt, inden der iværksættes ”varmt arbejde”. Bladet beskriver en brandteknisk tæt lukning af spalter med mineraluld og en brandhæmmende fugemasse. Billedet viser tætning med en trekantliste af mineraluld, der sættes i en brandhæmmende fugemasse.

ID
(37) 17 06 04

Indledning

Ved renovering eller merisolering af en tagpapdækning på en ventileret tagkonstruktion vil der være tilfælde, hvor der i arbejdsforløbet kan forekomme spalter med forbindelse til det ventilerede hulrum. Det kan ske ved udskiftning af tagdækningen og samtidig bevaring/udskiftning af ovenlys, tagbrønde eller andre gennemføringer. Spalterne kan på samme måde opstå ved tagkonstruktionens tilslutning til tilstødende vægge i forbindelse med renovering eller merisolering af tagfladen.

Igennem årene kan der i konstruktionens ventilerede hulrum have samlet sig organisk støv. Inden ”varmt arbejde” sættes igang, må spalter ned til hulrummet derfor lukkes brandteknisk forsvarligt. Ved ”varmt arbejde” forstås i denne sammenhæng svejsning med åben flamme, varmluftværktøj, eller værktøj der kan frembringe gnister, fx vinkelsliber [1-6]. Koldklæbning af tagpap udelukker brandrisikoen, men erfaringen viser, at den metode ikke giver den samme sikkerhed for at opnå en tæt tagflade.

Ved merisolering bruges den eksisterende tagdækning som dampspærre i konstruktionen. Det betyder, at spalter i den eksisterende tagflade, der er opstået i forbindelse med arbejdsprocessen - fx som følge af montering af ovenlys eller tagbrønde - skal lukkes både luft- og diffusionstæt [7]. Hvis der ikke foretages indgreb i tagfladen, fx montering af nye ovenlysvinduer eller nye afløb, vil der ikke være spalter i forbindelse med underliggende hulrum, og almindelige retningslinjer for tagpaparbejde vil så være gældende.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.