Gå til hovedindhold

Brandtætninger – ved gennembrydning af brandklassificerede bygningsdele

Brændt installationsskab

I tilfælde af brand kan gennemføringer,der ikke er udført korrekt, udgøre en stor risiko for brand- og røgspredning. Selv små huller kan medføre røgspredning på grund af det forhøjede lufttryk i rummet, hvor det brænder. Er hullerne tæt på branden, vil røgen også være varm nok til at kunne antænde brændbart materiale på den anden side af en brandadskillende bygningsdel. På billedet ses et installationsskab og resultatet af en brand, hvor gennemføringer i bunden af etageadskillelsen ikke var brandtætnet korrekt. Det medførte brand- og røgspredning fra det underliggende rum, hvor branden opstod, til flere nærliggende brandmæssige enheder.

ID
(39) 17 11 20

Indledning

Når en installation er ført igennem en brandklassificeret adskillende bygningsdel, skal der brandtætnes omkring den. Desværre ses det ofte, at brandtætningen ikke er udført korrekt. I nogle tilfælde er en gennemføring ikke engang forsøgt brandtætnet. Det kan skyldes, at brandtætning af installationsgennemføringer betragtes som en bagatel uden større betydning for den samlede brandsikring. Eller at der ikke er anvendt produkter med de nødvendige brandmæssige egenskaber.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.