Lokale brandskader på armeret beton

Erfaringsblad
(29) 93 06 08
Emneord

Indhold

 • Forslag til løsning
  • Forberedende arbejder 
  • Supplerende armering 
  • Betonstøbning 
 • Forklaring
 • Insitu undersøgelser
  • Tilstandsregistrering 
  • Styrkeregistrering 
 • Laboratorieundersøgelser
  • Chloridprofil 
  • Temperaturprofil 
  • Styrke- og deformationsparametre 
  • Konstruktionsvurdering 

Armeret beton, som udsættes for brandpåvirkning, kan skades, selv om armeret beton, rigtigt dimensioneret og udført, regnes blandt de brandsikre byggematerialer. Efter lokal brand i et bygværk af armeret beton kan visse områder af betonen og dens armering være så ødelagt, at der skal ske udskiftning. Andre områder kan derimod repareres, medens nogle brandpåvirkede områder ikke har lidt skade. Økonomisk reparation af lokale brandskader kræver, at skadede områder i bygværket lokaliseres. Skadegraden af såvel beton som armering skal bestemmes, og der skal kunne tages beslutning om, hvad der skal udskiftes eller repareres, og hvilke områder, der ikke kræver reparation. Oplysninger om brandens forløb og slukning vurderes. Der tages prøver til laboratorieundersøgelse. Ud fra mikroskopering af betonprøver fra brandpåvirkede områder kan temperaturpåvirkningen estimeres. Figur 1. Mikrofoto af brandskadet beton. Fotografiet dækker et område på 0.4-0.5 mm og viser revnedannelse i et granitkorn. Ud over revner (R) langs korngrænser ses revner, som stråler radiært ud fra en kvartskrystal (KV), der har ekspanderet som følge af opvarmning til 573 °C.

Forslag til løsning

I nærværende BYG-ERFA blad behandles følgende problem: Hvordan kan brandskadede betonkonstruktioner genoprettes.

Brandskadede betonkonstruktioner kan ofte repareres, uden at der foretages udskiftning af konstruktionsdele eller nedrivning og nyopførelse af konstruktionen. Udgifter til reparation må vurderes i forhold til de udgifter, som medgår til nyopførelse af konstruktionsdelen. Man må dog ikke glemme, at f.eks. fjernelse af en brandpåvirket søjle i en kælder kan medføre store udgifter til afstivning af etager, som måske ikke har været berørt af branden. Hvor en brand har været lokaliseret til en enkelt etage, kan det ofte forsvares, at der er reparationsudgifter, som overstiger nyanskaffelsesværdien. Dette er specielt tilfældet, hvor virksomheden i bygningen kan foregå upåagtet af reparationen. Uforstyrret drift er værdifuld og en helhedsbetragning må altid anlægges.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.