Gå til hovedindhold

Brandsikring af boligskel – ved sammenbyggede enfamiliehuse

Udbrændt tagkonstruktion

Foto venligst udlånt af Martin Warming – Hillerød Posten.

I sammenbyggede enfamiliehuse (rækkehuse) skal boligskellet fungere som brandadskillelse mellem de to boliger. Formålet med dette erfaringsblad er at belyse, hvilke brandkrav der stilles til et boligskel, samt at anvise sikring mod vandret brandspredning. Billedet viser en brandmand ved en udbrændt tagkonstruktion efter en brand i den ene bolig i et sammenbygget enfamiliehus. På billedet ses det også, at boligskellets funktion er bevaret, idet branden ikke har spredt sig til naboboligen. 

ID
(22) 18 12 06

Indledning

I tilfælde af brand i en bolig i sammenbyggede enfamiliehuse er det vigtigt, at brandsikringen af boligskellet er udført korrekt. For at opnå en tilfredsstillende brandsikring er det vigtigt, at boligskellet har forbindelse til indersiden af de udvendige beklædninger. Der er stor forskel på, hvilke brandkrav, der stilles til henholdsvis sammenbyggede enfamiliehuse og etageboliger. Sammenbyggede enfamiliehuse udføres udelukkende med lodrette boligskel og som udgangspunkt kun i 2 etager over terræn. Det sikrer, at alle boliger har direkte adgang til terræn i det fri. Det accepteres, at der for sammenbyggede enfamiliehuse udføres én kælderetage. Etageboliger er bygninger i flere etager, hvor flere boliger er placeret over hinanden. Ud over de lodrette boligskel vil etagedæk udgøre et vandret boligskel. Boliger i etageboligbyggeri har som udgangspunkt fælles flugtveje via trapper.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.