Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge

Erfaringsblad
(21) 16 06 21
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Isoleringsmaterialer
  • Homogene isoleringsmaterialer – i pladeform
  • Homogene isoleringsmaterialer – granulat
  • Lagdelte isoleringssystemer
  • Fælles for alle isoleringsmaterialer
 • BR15 og brandsikring
 • Isoleringsmaterialers brandtekniske egenskaber
 • Brandmæssig beskyttelse af isoleringsmaterialer
 • Bygninger med bærende bygningsdele af træ
 • Samlinger, lysninger, vinduer, gennembrydning ved installationer
 • Beklædninger og bygningsdele

Indvendig efterisolering udføres ofte for at spare energi og/eller for at opnå forbedret komfort i bagved liggende rum. For at undgå forringet brandsikkerhed skal der anvendes isoleringsmaterialer – og eventuelt beskyttende beklædninger og bygningsdele – så en brand ikke medfører unødig risiko for hverken beboere eller brandfolk. I erfaringsbladet beskrives krav til de anvendte isoleringsmaterialers og beskyttende beklædningers brandtekniske egenskaber i bygninger, hvor gulv i øverste etage er mindre end 22 meter over terræn.

Indledning

Ved indvendigt efterisolerede ydervægge [1] ses ofte ubeskyttede eller utilstrækkeligt beskyttede, brandbare isoleringsmaterialer – fx tapet på celleplastisolering og vådrumsplade af skumplast uden godkendt brandsikring. Bygningens brandsikkerhed er således blevet ringere end før efterisolering, og der er risiko for, at de anvendte isoleringsmaterialer bidrager til, at en brand øges, bliver varmere og mere farlig.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge - side 1 Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge - side 2