Brandsektionsvægge - projektering, udførelse og vedligehold

Erfaringsblad
(22) 02 12 02 (annulleret 15.12.2004)

Indhold

  • Indledning
  • Brandskaderne – de hyppigste svigt
  • Korrekt projektering
  • Korrekt udførelse
  • Korrekt vedligehold og bygningsdrift
  • CHECKLISTE for bygningsansvarlige

Mange brande bliver ofte meget omfattende, fordi brandsektionsvægge ikke er udført korrekt og derved svigter, så brandens udbredelse ikke stoppes. Dette erfaringsblad omhandler de hyppigste svigt og deres årsager samt lovkrav og anvisninger på korrekt projektering, udførelse og vedligeholdelse. Fotografiet viser en bygning, hvor en stabil brandsektionsvæg med brandkam har forhindret brandspredning til en nabosektion, så der ikke skete totalskade.

Indledning

Ukorrekt udført brandsektionsvæg

Figur 1. Lodret snit i en brandsektionsvæg, som ikke er udført korrekt, dvs. helt op igennem taget til undersiden af yderste tagdækning (tagstenene).

Større bygninger skal opdeles i sektioner med lodrette vægge – såkaldte brandsektionsvægge – således at en brand bliver inden for én sektion og ikke breder sig til hele bygningen. Brandspredning medfører ofte skader, som kunne være begrænset væsentligt, hvis brandsektionsvæggene havde været udført efter kravene [1] og [2].
De fleste svigt skyldes misforståelse af reglerne og valg af forkerte løsninger. Herudover mangler der ofte kendskab til hvilke vægge, der er brandsektionsvægge, og derfor ikke må forringes eller fjernes i forbindelse med en eventuel senere ombygning.
Opdelingen i brandsektioner er lovbefalet medmindre bygningen totalsprinkles.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brandsektionsvægge - projektering, udførelse og vedligehold - side 1 Brandsektionsvægge - projektering, udførelse og vedligehold - side 2 Brandsektionsvægge - projektering, udførelse og vedligehold - side 3 Brandsektionsvægge - projektering, udførelse og vedligehold - side 4